Så här fungerar Klimatklivets urvalsprocess

Så här fungerar Klimatklivets urvalsprocess

Varje år tar Naturvårdsverket emot en lång lista anbud för stöd genom Klimatklivet. För att bedöma vilken anbudsgivare som får stöd så har dem tagit fram en process som avgör hur hög konkurrenskraft varje anbud har.

Konkurrens mellan anbud på samma plats

Endast en anbudsgivare per plats kan tilldelas stöd. Bedömningen av om två eller fler anbud är lokaliserade på samma plats skiljer sig åt mellan de olika laddningskategorierna.

Publik snabbladdning för tunga fordon, från 350 kW

Anbud gällande publik snabbladdning för tunga fordon bedöms gälla samma plats om anbudsgivarnas uppgivna platser som är inom en körsträcka på 5 kilometer från varandra.

Publik snabbladdning för personbilar, från 150 kW

Anbud gällande publik snabbladdning för personbilar bedöms gälla samma plats om anbudsgivarnas uppgivna platser är inom en körsträcka på fem kilometer från varandra eller inom en 1000 meter körsträcka från varandra i tätort.

Publik laddning för personbilar, från 10-50 kW

Anbud gällande publik laddning för personbilar inom tätorter bedöms gälla samma plats om de av anbudsgivarna uppgivna platserna är inom 1500 meters körsträcka från varandra. Observera dock att en publik slutdestination eller knutpunkt utanför en definierad tätort bara är aktuell för anbud i kommande utlysningar om platsen har föreslagits på ett samråd som genomförs av respektive länsstyrelse, och sedan godkänts av Naturvårdsverket.

Konkurrensbelopp

Den priskonkurrens som sker mellan anbud i respektive laddningskategori baseras på ett anbuds sökta stödbelopp och anbudets antal laddpunkter, laddeffekt samt vilka meriterande kriterier som anbudet uppfyller.

Konkurrensbeloppet beräknas med denna formel: Sökt stödbelopp / Antal laddpunkter x Maximal individuell laddeffekt = Konkurrensbelopp

Efter att konkurrensbeloppet har beräknats kommer eventuella procentuella avdrag för uppfyllda meriterande kriterier genomföras. Hänsyn tas inte till lastbalansering vid beräkning av konkurrensbelopp.

Urvalsprocess

Först kommer en konkurrensutsättning ske där de 10 procent av anbuden med högst konkurrensbelopp inom respektive laddningskategori per utlysning inte beviljas stöd. Anbud som avser samma geografiska plats kommer konkurrera mot varandra, där det anbud som uppvisar lägst konkurrensbelopp kommer att tilldelas investeringsstödet.

Följande urvalsprocess tillämpas:

  1. Konkurrensbeloppet för respektive anbud beräknas.
  2. De 10 procent av anbuden med högst konkurrensbelopp i respektive laddningskategori per utlysning kommer inte beviljas stöd.
  3. Anbud som avser samma laddningskategori och som gäller samma plats kommer konkurrera mot varandra. Platsen måste vara öppen i kartverktyget för aktuell laddningskategori för att ett anbud ska kunna konkurrera.
  4. Om det inom en laddningskategori endast finns ett anbud för en plats och anbudet uppfyller ska-kriterierna samt övriga krav enligt förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar, så beviljas anbudet stöd om det inte tillhör de 10 procent dyraste anbuden för aktuell laddningskategori.
  5. Om flera anbud inom samma laddningskategori inkommer på samma plats, uppfyller ska-kriterierna samt övriga krav enligt förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar, kommer det anbudet som uppvisar lägst konkurrensbelopp beviljas stödet.
  6. Om ett anbud uppfyller ett eller flera meriterande kriterier genomförs avdrag från anbudets konkurrensbelopp enligt följande:

Har ni frågor?

Ska ni skicka anbud och har frågor, eller önskar ni gå igenom de tekniska kriterierna tillsammans med en expert?

Kontakta oss här, och läs mer på:
Klimatinvesteringsstöd – information om Klimatklivet på Länsstyrelsens webb >>
Frågor och svar om Klimatklivets ansökningsperiod 2023 (Naturvårdsverket) >>

Källor

www.naturvardsverket.se >>