fbpx

Energilagring

Vi tillhandahåller nyckelfärdiga energilagringssystem som är färdiga att anslutas till elnätet. Vårt mål är att erbjuda våra kunder en skräddarsydd laddlösning oavsett behov. 

Ett brett utbud

Svensk Fordonsladdning tillhandahåller nyckelfärdiga energilagringssystem som är färdiga att anslutas till elnätet. De optimerade systemen ger korta svarstider vid variationer i efterfrågan och tillgång, bidrar till att upprätthålla nätstabiliteten och säkerställer en tillförlitlig och högkvalitativ energiförsörjning inom en mängd olika användningsområden. 

Vi erbjuder lösningar för On-grid och Off-grid och systemen kan väljas som stationära eller mobila. Systemen är effektmässigt skalbara och kan anpassas efter behov. Våra lösningar kan driftsättas direkt i din anläggning vilket leder till snabbare installation, kortare utförandetid för projektet och lägre kostnader.

Genom vår mångåriga erfarenhet på DC laddning så kan vi på Svensk Fordonsladdning leverera de riktigt stora och utmanande projekten. Vi utför helheten från projektering och markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Om utvecklingen mot fossilfritt ska kunna hålla farten är det viktigt att utbyggnaden av laddinfrastruktur går minst lika snabbt. Det händer nu! Evolutionen har lärt oss att det inte är dom stora eller starka som klarar förändring bäst utan dom som har förmågan att anpassa sig efter det nya. Just nu går utvecklingen snabbare än någonsin och vi frågar oss inte längre om eller när det kommer att hända, det händer nu och frågan som återstår är bara hur snabbt omställningen från fossila bränslen till eldrift egentligen kommer att gå. -Tillsammans rustar vi Sverige och bygger infrastrukturen för nästa generations fordonsladdning!

energilagring

Våra lösningar höjer effektiviteten i elnätet på varje nivå

  • Ge smidig nätintegrering av förnybar energi genom att minska variabiliteten
  • Lagra genereringstoppar från förnybar energi så de kan användas under förbrukningstoppar
  • Platta ut förbrukningstoppar och därigenom minska belastningen på nätanslutningen
  • Ge stöd när belastningar ökar vid användning av elfordon
  • Behålla balansen mellan produktion och förbrukning

Fördelar direkt kopplade till Elfordonsladdning

  • Fullt integrerade system redo att kombineras med elfordonsladdare och tillhörande infrastruktur
  • Mobil och skalbar lösning för energilagring ger möjlighet att skapa rätt laddningskapacitet för elfordon baserat på dagens behov samtidigt som man gradvis kan öka laddnings- och batterikapacitet när kraven ökar
  • Kompakt, förhandstestad och fullt integrerad energilagringsprodukt möjliggör snabb installation, minskade installationskostnader och hög tillförlitlighet
Power Conditioning System

PCS-100

Power capacity: 100 kW
AC voltage: 400 Vac
Datablad: Ladda ner PDF >>

PCS-100HV

Power capacity: 100 kW
AC voltage:400 Vac/ 380 Vac
Datablad: Ladda ner PDF >>

PCS-1500

Power capacity: 1000-1500 kVA
High DC voltage up to: 1500V
Datablad: Ladda ner PDF >>

Battery Energy Storage System

BSO-CS

Li-ion Battery
DC voltage up to 1200Vdc
Datablad: Ladda ner PDF >>

Lastutjämning

Lastutjämning innebär normalt att energi lagras under perioder med låg systembelastning och tillförs under perioder med hög efterfrågan. Under perioder med hög förbrukning matas energi från energilagringslösningen, vilket minskar utnyttjandet av produktionsenheter med höga produktionskostnader. Med lastutjämning kan investeringar i nätuppgraderingar eller ny produktionskapacitet skjutas på framtiden.

Genom vår mångåriga erfarenhet på DC laddning så kan vi på Svensk Fordonsladdning leverera de riktigt stora och utmanande projekten. Vi utför helheten från projektering och markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Om utvecklingen mot fossilfritt ska kunna hålla farten är det viktigt att utbyggnaden av laddinfrastruktur går minst lika snabbt. Det händer nu! Evolutionen har lärt oss att det inte är dom stora eller starka som klarar förändring bäst utan dom som har förmågan att anpassa sig efter det nya. Just nu går utvecklingen snabbare än någonsin och vi frågar oss inte längre om eller när det kommer att hända, det händer nu och frågan som återstår är bara hur snabbt omställningen från fossila bränslen till eldrift egentligen kommer att gå. -Tillsammans rustar vi Sverige och bygger infrastrukturen för nästa generations fordonsladdning!

Topplastreduktion

Topplastreduktion liknar lastutjämning men syftar i första hand till att minska förbrukningstoppar snarare än till att förbättra driftekonomin. Målet är att undvika installation av överföringskapacitet som säkerställer effekttillförseln vid förbrukningstoppar i nät med mycket varierande belastning. Energilagring ger snabb respons och utsläppsfri drift och är därmed en perfekt lösning för det här användningsområdet

Genom vår mångåriga erfarenhet på DC laddning så kan vi på Svensk Fordonsladdning leverera de riktigt stora och utmanande projekten. Vi utför helheten från projektering och markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Om utvecklingen mot fossilfritt ska kunna hålla farten är det viktigt att utbyggnaden av laddinfrastruktur går minst lika snabbt. Det händer nu! Evolutionen har lärt oss att det inte är dom stora eller starka som klarar förändring bäst utan dom som har förmågan att anpassa sig efter det nya. Just nu går utvecklingen snabbare än någonsin och vi frågar oss inte längre om eller när det kommer att hända, det händer nu och frågan som återstår är bara hur snabbt omställningen från fossila bränslen till eldrift egentligen kommer att gå. -Tillsammans rustar vi Sverige och bygger infrastrukturen för nästa generations fordonsladdning!

Kapacitetsutjämning 

Den föränderliga, intermittenta effekten från ett kraftverk för förnybar energi, till exempel vind- eller solkraft, kan hållas på angiven nivå under en viss tid. Ett energilagringssystem jämnar ut produktionen och styr produktionsvariationen (MW/min) så att snabba spännings- och effektförändringar i elnätet elimineras.

Genom vår mångåriga erfarenhet på DC laddning så kan vi på Svensk Fordonsladdning leverera de riktigt stora och utmanande projekten. Vi utför helheten från projektering och markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Om utvecklingen mot fossilfritt ska kunna hålla farten är det viktigt att utbyggnaden av laddinfrastruktur går minst lika snabbt. Det händer nu! Evolutionen har lärt oss att det inte är dom stora eller starka som klarar förändring bäst utan dom som har förmågan att anpassa sig efter det nya. Just nu går utvecklingen snabbare än någonsin och vi frågar oss inte längre om eller när det kommer att hända, det händer nu och frågan som återstår är bara hur snabbt omställningen från fossila bränslen till eldrift egentligen kommer att gå. -Tillsammans rustar vi Sverige och bygger infrastrukturen för nästa generations fordonsladdning!

Frekvensreglering

Produktionen av intermittent el från förnybara och andra källor i kombination med variabla laster resulterar i avvikelser från nätets märkfrekvens. Med energilagringssystem kan balansen mellan tillgång och efterfrågan återställas på ett smidigt sätt. Systemet laddas och laddas ur beroende på om nätfrekvensen ökar eller minskar, inom fastställda gränsvärden.

Genom vår mångåriga erfarenhet på DC laddning så kan vi på Svensk Fordonsladdning leverera de riktigt stora och utmanande projekten. Vi utför helheten från projektering och markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Om utvecklingen mot fossilfritt ska kunna hålla farten är det viktigt att utbyggnaden av laddinfrastruktur går minst lika snabbt. Det händer nu! Evolutionen har lärt oss att det inte är dom stora eller starka som klarar förändring bäst utan dom som har förmågan att anpassa sig efter det nya. Just nu går utvecklingen snabbare än någonsin och vi frågar oss inte längre om eller när det kommer att hända, det händer nu och frågan som återstår är bara hur snabbt omställningen från fossila bränslen till eldrift egentligen kommer att gå. -Tillsammans rustar vi Sverige och bygger infrastrukturen för nästa generations fordonsladdning!

Elkvalitet

Efterfrågan på högkvalitativ el har ökat. Det i takt med den digitala ekonomin och en större användning av känslig elektronisk utrustning och microprocessbaserade styrenheter. Trots det har investeringarna i många elnät världen över inte hållit samma takt vilket har gjort dem ännu mer känsliga för störningar som spänningsfall och korta elavbrott. Energilagringssystem med korrekt och snabb respons förbättrar elkvaliteten och skyddar ledningar nedströms mot kortvariga driftpåverkande störningar i nätet.

Genom vår mångåriga erfarenhet på DC laddning så kan vi på Svensk Fordonsladdning leverera de riktigt stora och utmanande projekten. Vi utför helheten från projektering och markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Om utvecklingen mot fossilfritt ska kunna hålla farten är det viktigt att utbyggnaden av laddinfrastruktur går minst lika snabbt. Det händer nu! Evolutionen har lärt oss att det inte är dom stora eller starka som klarar förändring bäst utan dom som har förmågan att anpassa sig efter det nya. Just nu går utvecklingen snabbare än någonsin och vi frågar oss inte längre om eller när det kommer att hända, det händer nu och frågan som återstår är bara hur snabbt omställningen från fossila bränslen till eldrift egentligen kommer att gå. -Tillsammans rustar vi Sverige och bygger infrastrukturen för nästa generations fordonsladdning!

Kontinuerlig elförsörjning

För att energilagringssystemet ska fungera som ett nätanslutet reservaggregat hålls det på en nivå som gör att det kan aktiveras direkt vid ett eventuellt avbrott i kraftgenerering eller -överföring. Beroende på tillämpning kan systemet svara inom millisekunder eller minuter och säkra strömtillförseln i nätet. Svenska kraftnät upphandlar stödtjänster för att upprätthålla balansen och driftsäkerheten i kraftsystemet. Läs mer om vilka krav som gäller för att få leverera stödtjänster till elnätet här https://www.svk.se/aktorsportalen/systemdrift-elmarknad/information-om-stodtjanster/

Genom vår mångåriga erfarenhet på DC laddning så kan vi på Svensk Fordonsladdning leverera de riktigt stora och utmanande projekten. Vi utför helheten från projektering och markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Om utvecklingen mot fossilfritt ska kunna hålla farten är det viktigt att utbyggnaden av laddinfrastruktur går minst lika snabbt. Det händer nu! Evolutionen har lärt oss att det inte är dom stora eller starka som klarar förändring bäst utan dom som har förmågan att anpassa sig efter det nya. Just nu går utvecklingen snabbare än någonsin och vi frågar oss inte längre om eller när det kommer att hända, det händer nu och frågan som återstår är bara hur snabbt omställningen från fossila bränslen till eldrift egentligen kommer att gå. -Tillsammans rustar vi Sverige och bygger infrastrukturen för nästa generations fordonsladdning!

Vill du veta mer?

Svensk Fordonsladdning samarbetar endast med de främsta tillverkarna av produkter inom energilagring och sätter alltid säkerheten i fokus när vi dimensionerar batterisystem för energilagring. Vill du veta mer om våra kompletta system för energilagring? Kontakta oss!

Genom vår mångåriga erfarenhet på DC laddning så kan vi på Svensk Fordonsladdning leverera de riktigt stora och utmanande projekten. Vi utför helheten från projektering och markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Om utvecklingen mot fossilfritt ska kunna hålla farten är det viktigt att utbyggnaden av laddinfrastruktur går minst lika snabbt. Det händer nu! Evolutionen har lärt oss att det inte är dom stora eller starka som klarar förändring bäst utan dom som har förmågan att anpassa sig efter det nya. Just nu går utvecklingen snabbare än någonsin och vi frågar oss inte längre om eller när det kommer att hända, det händer nu och frågan som återstår är bara hur snabbt omställningen från fossila bränslen till eldrift egentligen kommer att gå. -Tillsammans rustar vi Sverige och bygger infrastrukturen för nästa generations fordonsladdning!