Fordonsladdning

Kompletta lösningar för tunga fordon, offentliga miljöer och företag.

Kompletta lösningar för tunga fordon, offentliga miljöer och företag.

Svensk Fordonsladdning är specialiserade på kompletta helhetslösningar inom DC-laddning. Processen inkluderar allt från förstudie och projektering till installation, drift och underhåll av fordonsladdning.

Tunga Fordon.

Anläggning, depå, hamn, samt AC- och DC-laddning.

Offentlig Miljö.

Offentlig plats, köpcenter och dagvaruhandlare.

Företag.

Tjänstefordon, fordonslager, publik laddning.

Drift & Underhåll.

Hur kan vi hjälpa er? Kontakta oss för att boke att möte.

Ansök om upp till 70% bidrag.

Vi har lång erfarenhet av bidragsansökningar och har med stor framgång hjälpt företag till beviljade bidrag. Vi hjälper självklart också er med ansökan. Vi står till ert förfogande genom hela processen, från idé till färdigt projekt!

Vi tar ansvar för hela processen.

Svensk Fordonsladdning sköter hela processen från förstudie till driftsättning. Vi tar ansvar för projektets alla delar och ser till att du som kund endast behöver ha kontakt med en part.

Effekt och kapacitet.

Vilken effekt finns att tillgå i fastigheten idag och vad blir den nya totala effekten med laddare? Om det krävs en utökning måste man prata med nätbolaget, har dem kapacitet i nätet för utökningen?

.

Typ av laddare och placering.

Får fundamentet plats och hur ska fordonen parkera? Man bör också göra anpassningar för rörelseförhindrade.

.

Markarbeten.

Schaktsträcka till laddstationen? Vilka hinder finns? Markbeläggning, markuppbyggnad, befintliga ledningar, träd och rötter, brunnar/dagvatten.

.

Tillstånd.

Kräver åtgärden några myndighetstillstånd som till exempel bygglov?

Utifrån den data och information som samlas in i förstudien byggs nu en kalkyl som senare ligger till grund för en eventuell investering och ert projekt.

Efter accepterad offert påbörjas projektet och en projektledare tar nu över arbetet. I den här fasen ingår processer så som: 

 • Föranmälan
 • Tillståndsansökningar
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskanalys
 • Materialbeställningar
 • Ledningsutsättning
 • Resursplanering
 • Tidplan

Installation av laddarna innebär mer än bara inkoppling av laddaren.

 • Koppling av kabelmätarskåp eller nätstation.
 • Skarvning av kablar (innan igenfyllning av maskin).
 • Placering och lyft av laddare.
 • Inkoppling av laddare.
 • Konfiguration och integration av vald betallösning.
 • Driftsättning.
 • Avfallshantering.
 • Överlämning av anläggningen.

Vi erbjuder våra kunder olika typer av drift- och underhållsavtal beroende på utformningen av anläggningen. Oavsett om det gäller AC- eller DC-laddare hjälper vi er med helheten. Vi sätter upp SLA (service level agreement) efter kundens önskemål.

Idag kan man felsöka och åtgärda många drifstörningar på distans via fjärrsystem. För att undvika driftavbrott på laddstationer så är det viktigt att man regelbundet underhåller dessa enligt tillverkarnas rekommendation.

.

Förebyggande underhåll
 • Livslängden ökar.
 • Högre driftsäkerhet.
 • Skyldigheter enligt elsäkerhetslagen.

Tillbehör för kompletta anläggningar.

Varje laddsite är anpassad efter kundens behov och förutsättningar. Med ett stort sortiment kan vi erbjuda flexibla lösningar. Kontakta oss om du har frågor om hur din laddsite kan se ut.

 • Belysning
 • Bänkar & Kärl
 • Väderskydd
 • Påkörningsskydd
 • Vägmarkeringar

Hårdvara för alla behov.

Svensk Fordonsladdning tillhandahåller hårdvara från några av världens mest erfarna tillverkare av snabbladdare inom fordonsladdning. Våra experter kan hjälpa er att välja den rätta för ert projekt.
Delta.
Delta HPC 350kW

Effekt: 350kW
Kategori: Supersnabbladdare
Montage: Mark
Datablad: Ladda ner PDF

Delta UFC 200
Delta UFC 200

Effekt: 100/150/200kW
Kategori: Supersnabbladdare
Montage: Mark
Datablad: Ladda ner PDF

Delta Slim
Delta Slim

Effekt: 50/75/100kW
Kategori: Snabbladdare
Montage: Mark
Datablad: Ladda ner PDF

Delta DC Wallbox
Delta DC Wallbox

Effekt: 50kW
Kategori: Snabbladdare
Montage: Vägg
Datablad: Ladda ner PDF

Delta DC Wallbox
Delta DC Wallbox

Effekt: 25kW
Kategori: DC-laddare
Montage: Vägg
Datablad: Ladda ner PDF

Kempower.
Kempower Statellite
Kempower Satellite

Effekt: Upp till 400kW
Kategori: Supersnabbladdare
Montage: Mark
Datablad: Ladda ner PDF

Kempower Statelite
Kempower Satellite

Effekt: Upp till 400kW
Kategori: Supersnabbladdare
Montage: Mark
Datablad: Ladda ner PDF

Kempower Power unit
Kempower Power Unit

Effekt: 50-200kW
Kategori: Supersnabbladdare
Montage: Mark
Datablad: Ladda ner PDF

Kempower Power unit
Kempower Power Unit

Effekt: 50-600kW
Kategori: Supersnabbladdare
Montage: Mark
Datablad: Ladda ner PDF

Kempower Station Charger
Kempower Station Charger

Kategori: Supersnabbladdare
Montage: Mark

Tritium.
Tritium RTM 50/75
Tritium RTM 50/75

Effekt: 50/75kW
Kategori: Snabbladdare
Montage: Mark
Datablad: Ladda ner PDF

Tritium PKM 150
Tritium PKM 150

Effekt: 150kW
Kategori: Supersnabbladdare
Montage: Mark
Datablad: Ladda ner PDF

Siemens.
Siemens Sicharge D
Siemens Sicharge D

Effekt: 180/240/300kW
Kategori: Supersnabbladdare
Montage: Mark
Datablad: Ladda ner PDF

Designwerk.
Designwerk Portabel DC-laddare
Designwerk Portabel DC-laddare

Effekt: 21kW
Kategori: DC-laddare
Montage: Portabel
Datablad: Ladda ner PDF

Designwerk Portabel DC-laddare
Designwerk Portabel DC-laddare

Effekt: 42kW
Kategori: DC-laddare
Montage: Portabel
Datablad: Ladda ner PDF

Wallbox.
Wallbox Supornova 60 150
Wallbox Supernova 60

Effekt: 60kW
Kategori: Snabbladdare
Montage: Mark
Datablad: Ladda ner PDF

Wallbox Supornova 60 150
Wallbox Supernova 150

Effekt: 150kW
Kategori: Supersnabbladdare
Montage: Mark
Datablad: Ladda ner PDF

Person med varseljacka med Svensk Fordonsladdings logotyp på genomför Drift & Underhåll på snabbladdare.

Drift & Underhåll.

För att undvika driftavbrott på laddstationer så är det viktigt att man utför regelbundet underhåll.

Energilagring.

Balansera och optimera eran laddsite genom att ta vara på genereringstoppar och ge stöd vid hög belastning.

Prata med en expert.
Vill du veta mer om våra produkter och tjänster är du välkommen att kontakta oss så får du prata med någon av våra experter!