Fordonsladdning

Kompletta lösningar för tunga fordon, offentliga miljöer och företag

Kompletta lösningar för tunga fordon, offentliga miljöer och företag

Svensk Fordonsladdning är specialiserade på kompletta helhetslösningar inom fordonsladdning. Processen inkluderar allt från förstudie och projektering till installation, drift och underhåll av fordonsladdning.

Tunga Fordon

Anläggning, depå, hamn, samt AC- och DC-laddning.

Offentlig Miljö

Offentlig plats, köpcenter och dagvaruhandlare.

Företag

Tjänstefordon, fordonslager, publik laddning.

Drift & Underhåll

Hur kan vi hjälpa er? Kontakta oss för att boke att möte.

Hårdvara för alla behov

Svensk Fordonsladdning tillhandahåller hårdvara från några av världens mest erfarna tillverkare av snabbladdare inom fordonsladdning.
Våra experter kan hjälpa er att välja den rätta för ert projekt.

Vi tar ansvar för hela processen

Svensk Fordonsladdning sköter hela processen från förstudie till driftsättning. Vi tar ansvar för projektets alla delar och ser till att du som kund endast behöver ha kontakt med en part.

Effekt och kapacitet.

Vilken effekt finns att tillgå i fastigheten idag och vad blir den nya totala effekten med laddare? Om det krävs en utökning måste man prata med nätbolaget, har dem kapacitet i nätet för utökningen?

.

Typ av laddare och placering.

Får fundamentet plats och hur ska fordonen parkera? Man bör också göra anpassningar för rörelseförhindrade.

.

Markarbeten.

Schaktsträcka till laddstationen? Vilka hinder finns? Markbeläggning, markuppbyggnad, befintliga ledningar, träd och rötter, brunnar/dagvatten.

.

Tillstånd.

Kräver åtgärden några myndighetstillstånd som till exempel bygglov?

Utifrån den data och information som samlas in i förstudien byggs nu en kalkyl som senare ligger till grund för en eventuell investering och ert projekt.

Efter accepterad offert påbörjas projektet och en projektledare tar nu över arbetet. I den här fasen ingår processer så som: 

 • Föranmälan
 • Tillståndsansökningar
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskanalys
 • Materialbeställningar
 • Ledningsutsättning
 • Resursplanering
 • Tidplan

Vi tillhandahåller hårdvara från några av världens mest erfarna tillverkare av DC-laddare inom fordonsladdning. Våra inköpare säkerställer att rätt hårdvara beställs och levereras i tid till angiven plats.

Installation av laddarna innebär mer än bara inkoppling av laddaren.

 • Koppling av kabelmätarskåp eller nätstation.
 • Skarvning av kablar (innan igenfyllning av maskin).
 • Placering och lyft av laddare.
 • Inkoppling av laddare.
 • Konfiguration och integration av vald betallösning.
 • Driftsättning.
 • Avfallshantering.
 • Överlämning av anläggningen.

Vi hjälper dig att ta fram den dokumentation som krävs för din anläggning och levererar denna vid överlämning av projektet.

Vi erbjuder våra kunder olika typer av drift- och underhållsavtal beroende på utformningen av anläggningen. Oavsett om det gäller AC- eller DC-laddare hjälper vi er med helheten. Vi sätter upp SLA (service level agreement) efter kundens önskemål.

Idag kan man felsöka och åtgärda många drifstörningar på distans via fjärrsystem. För att undvika driftavbrott på laddstationer så är det viktigt att man regelbundet underhåller dessa enligt tillverkarnas rekommendation.

.

Förebyggande underhåll
 • Livslängden ökar.
 • Högre driftsäkerhet.
 • Skyldigheter enligt elsäkerhetslagen.

Tillbehör för kompletta anläggningar

Varje laddsite är anpassad efter kundens behov och förutsättningar. Med ett stort sortiment kan vi erbjuda flexibla lösningar. Kontakta oss om du har frågor om hur din laddsite kan se ut.

 • Belysning
 • Bänkar & Kärl
 • Väderskydd
 • Påkörningsskydd
 • Vägmarkeringar

Hårdvara för alla behov

Svensk Fordonsladdning tillhandahåller hårdvara från några av världens mest erfarna tillverkare av snabbladdare inom fordonsladdning.
Våra experter kan hjälpa er att välja den rätta för ert projekt.

Drift & Underhåll

För att undvika driftavbrott på laddstationer så är det viktigt att man utför regelbundet underhåll.

Energilagring

Balansera och optimera eran laddsite genom att ta vara på genereringstoppar och ge stöd vid hög belastning.

Prata med en expert
Vill du veta mer om våra produkter och tjänster är du välkommen att kontakta oss så får du prata med någon av våra experter!

Vill du bli kontaktad? Klicka här.