Tunga fordon

Kompletta lösningar för branscher med tunga fordon

Kompletta lösningar för branscher med tunga fordon

Svensk Fordonsladdning är ledande leverantör av helhetslösningar för fordonsladdning. Till branscher med tunga fordon säkerställer vi laddning inom transport, industri, kollektivtrafik, sjö- och luftfart.

Snabb omställning och vikten av verkliga behov

Omställningen till elfordon går mycket snabbt. Det ställer också transportoperatörerna inför nya och komplexa utmaningar. Kanske känns det utmanande att hitta rätt laddlösning för era specifika behov – men det behöver inte vara det. Vi på Svensk Fordonsladdning är med genom hela processen. Vi tar dig från start till mål. Det är viktigt att laddningslösningen blir anpassad till just din verksamhet för att:

 • Uppnå maximal tillgänglighet och optimal prestanda
 • Uppnå bästa totala driftekonomi och hålla kostnaderna låga
 • Du ska kunna fokusera på vad som är viktigast för verksamheten
Transport

Åkerier, fordonsdepåer, logistikcenter, 3PL, etc.

Industri

Industri, tillverkning, gruvor och liknande verksamheter.

Kollektivtrafik

Kompletta lösningar för buss- och övrig kollektivtrafik.

Sjö- & luftfart

Helhetslösningar för laddning inom sjö och luftfart.

Vill du bli kontaktad? Klicka här.

Vi tar ansvar för hela processen

Svensk Fordonsladdning sköter hela processen från förstudie till driftsättning. Vi tar ansvar för projektets alla delar och ser till att du som kund endast behöver ha kontakt med en part.

Effekt och kapacitet.

Vilken effekt finns att tillgå i fastigheten idag och vad blir den nya totala effekten med laddare? Om det krävs en utökning måste man prata med nätbolaget, har dem kapacitet i nätet för utökningen?

.

Typ av laddare och placering.

Får fundamentet plats och hur ska fordonen parkera? Man bör också göra anpassningar för rörelseförhindrade.

.

Markarbeten.

Schaktsträcka till laddstationen? Vilka hinder finns? Markbeläggning, markuppbyggnad, befintliga ledningar, träd och rötter, brunnar/dagvatten.

.

Tillstånd.

Kräver åtgärden några myndighetstillstånd som till exempel bygglov?

Utifrån den data och information som samlas in i förstudien byggs nu en kalkyl som senare ligger till grund för en eventuell investering och ert projekt.

Efter accepterad offert påbörjas projektet och en projektledare tar nu över arbetet. I den här fasen ingår processer så som: 

 • Föranmälan
 • Tillståndsansökningar
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskanalys
 • Materialbeställningar
 • Ledningsutsättning
 • Resursplanering
 • Tidplan

Vi tillhandahåller hårdvara från några av världens mest erfarna tillverkare av DC-laddare inom fordonsladdning. Våra inköpare säkerställer att rätt hårdvara beställs och levereras i tid till angiven plats.

Installation av laddarna innebär mer än bara inkoppling av laddaren.

 • Koppling av kabelmätarskåp eller nätstation.
 • Skarvning av kablar (innan igenfyllning av maskin).
 • Placering och lyft av laddare.
 • Inkoppling av laddare.
 • Konfiguration och integration av vald betallösning.
 • Driftsättning.
 • Avfallshantering.
 • Överlämning av anläggningen.

Vi hjälper dig att ta fram den dokumentation som krävs för din anläggning och levererar denna vid överlämning av projektet.

Vi erbjuder våra kunder olika typer av drift- och underhållsavtal beroende på utformningen av anläggningen. Oavsett om det gäller AC- eller DC-laddare hjälper vi er med helheten. Vi sätter upp SLA (service level agreement) efter kundens önskemål.

Idag kan man felsöka och åtgärda många drifstörningar på distans via fjärrsystem. För att undvika driftavbrott på laddstationer så är det viktigt att man regelbundet underhåller dessa enligt tillverkarnas rekommendation.

.

Förebyggande underhåll
 • Livslängden ökar.
 • Högre driftsäkerhet.
 • Skyldigheter enligt elsäkerhetslagen.

Tillsammans laddar vi för morgondagens behov

Framtiden är här. Samhället genomgår just nu en av de största omställningarna i modern tid, från fossila bränslen till eldrift. Antalet aktörer inom transport och industri som väljer att ställa om till eldrift har de senaste åren ökat lavinartat och Svensk Fordonsladdning har specialiserat sig på kompletta helhetslösningar inom laddning och energilagring.

Rätt plattform för hantering och övervakning

I en grundläggande systemlösning har fordonsladdaren sin primära kraftkälla i nätanslutningen. Som komplement kan ett ytterligare energilager nyttjas för att tillföra den energi som, i stunden, behövs för att exempelvis undvika överträdelser av en avtalad tariffgräns med nätbolaget.

Energilagret kan även användas för direkt matning av systemets fordonsladdare om ett strömavbrott inträffar eller som ett aktivt val om kostnaden för el från nätet för tillfälligt ligger högt. Du kan lagra energi under perioder med låg systembelastning (och låga kostnader), minska höga förbrukningstoppar och på ett bättre sätt säkerställa din elkvalitet.

Skalbara lösningar för energilagring ger möjlighet att skapa rätt laddningskapacitet baserat på dagens behov samtidigt som du gradvis kan öka laddnings- och batterikapacitet i takt med att behovet stiger.

Smart laddning spelar en viktig roll för att

 • Övervaka, hantera och begränsa laddningen
 • Säkerställa tillgängligheten med hjälp av schemalagd laddning
 • Säkerställa maximal energikapacitet för att optimera användningen
 • Ladda när priserna är låga – vilket sänker kostnader
 • Dela data med andra system
 • Optimera energiförbrukningen

Övergripande systemfunktionalitet

 • Exakt hantering av energikällor och belastningar
 • Funktionalitet för hantering av laddinfrastruktur
 • Knyter samman systemets komponenter och möjliggör digitala tjänster

Applikationer för fordonsladdning

 • Statusindikering, uppdatering och underhåll av systemets laddare på distans
 • Flexibel hantering av avgifter för laddning
 • Planering och schemaläggning av systemets tillgångar
 • Hantering av multipla stationer för fordonsladdning
 • Administration av kunder och konton
 • Hantering av olika betallösningar
Prata med en expert på laddning för tunga fordon
Vi har stor kunskap inom fordonsladdning och energilagring för företag inom transport- och logistikbranschen. Välkommen att kontakta någon av våra experter.