Bidrag

Vi hjälper dig att söka aktuella bidrag.

Vi hjälper dig att söka aktuella bidrag.

Svensk Fordonsladdning har lång erfarenhet av ansökningar och har med stor framgång hjälpt företag till beviljade investeringsstöd. Vi hjälper er från ansökan till projektering genom hela processen. Från idé till färdigt projekt!

Klimatklivet.

Klimatklivet är ett stöd som gör det möjligt att satsa på fossilfri drivkraft. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i Sverige. 

Elektrifieringspiloter.

Elektrifieringspiloter är Energimyndighetens satsning för ett utökat laddnät längs med Svenska vägar för tung transport. Vi kan hjälpa dig att få stöd och bli en del av utvecklingen.

Trafikverket.

Trafikverket erbjuder investeringsstöd till publika laddstationer under 2023 och 2024. Stödet gäller snabbladdning till elfordon längs större vägar. 

Artiklar om tidigare samarbeten.

Landrins Bil etablerar 78 ladduttag fördelat på nio orter.

Nu tar man steget in i framtiden och etablerar laddinfrastruktur på sina anläggningar över landet. Totalt är man i fas med att etablera laddinfrastruktur …

Svensk Fordonsladdning i samarbete med Chargestop.

Ett Omfattande samarbete mellan Svensk Fordonsladdning och Chargestop har inletts. Chargestop har gett Svensk Fordonsladdning i uppdrag att bygga snabbladdning på ett tio-tal orter …