Landrins Bil etablerar 78 ladduttag fördelat på nio orter

Landrins Bil och Svensk Fordonsladdning i storskaligt samarbete. Etablerar totalt 78 st ladduttag på nio olika orter.

Landrins Bil etablerar 78 ladduttag fördelat på nio orter

Landrins Bil, grundat 1968, är en av Sveriges äldsta bilåterförsäljare. De är Agent för Mercedes-Benz Personbilar samt auktoriserade återförsäljare för Mercedes-Benz Transportbilar, Nissan, Subaru, Kia, Peugeot, Citroën, Isuzu, ORA, Kabe, Adria och Sun Living. Landrins säljer, servar och reparerar personbilar, transportbilar, husvagnar och husbilar.

Landrins Bil har anläggningar på nio stycken olika orter, och totalt hela 15 st anläggningar.  

Nu tar man steget in i framtiden och etablerar laddinfrastruktur på sina anläggningar över landet. Totalt är man i fas med att etablera laddinfrastruktur på nio st orter, totalt hela 78 st ladduttag, varav 28 st DC och 50 st AC. Satsningarna sker i Västervik, Vimmerby W, Lund, Avesta, Västerås Fältmätargatan, Västerås Fallskärmsvägen, Sundsvall & Eskilstuna.

I samband med att Svensk Fordonsladdning AB driftsatt den första laddaren, i Västerås, har vi ställt lite frågor till bolagets VD Kenneth Landrin om den omfattande satsningen. 

Hur stor del av de bilar ni säljer idag, går på ren eldrift och hur stor del bedömer ni att det är om fem år?

Under de senaste tolv månaderna har försäljningen av elbilar ökat med hela 45% 
Andelen laddbara bilar som säljs i skrivande stund är 64 %. Vår bedömning är att det inom 5 år kommer att vara 100%.

Avvecklingen av klimatbonusen för elbilar, hur har det påverkat försäljningen av dessa?

Det vart ett abrupt drop i försäljningen av elbilar direkt när beskedet kom att avvecklingen av klimatbonusen skulle ske. Vår bedömning är dock att minskningen inte endast handlar om att klimatbonusen avvecklades utan att världsläget med tillhörande inflation har en påverkan på försäljningen just nu. Sakta men säkert så märker vi dock att kunderna är på väg tillbaka och att försäljningen av elbilar åter ökar. 

-Hur ser efterfrågan på laddning ut på era anläggningar idag jämfört med för några år sedan?

Det är såklart en markant ökad efterfrågan som följer med omställningen till eldrift. Fortfarande är det väldigt få publika laddpunkter i städerna kontra efterfrågan och den lavinartade ökningen av elfordon. Vi känner att det är en affär att ligga i framkant och att det är viktigt att stötta utbyggnaden av laddinfrastrukturen genom investeringar i offentliga laddpunkter vid våra egna anläggningar. Vi har stora krav på vår organisation från generalagenterna att bli klimatneutrala. Ett stort fokus för oss är att följa våra generalagenters net zero strategi. En stor del i vårt hållbarhetsarbete är att påskynda övergången från förbränningsmotorer till el.

-Alla bilåterförsäljare är än så länge inte lika i framkant som Landrins är med satsningen på laddinfrastruktur på era anläggningar, ser ni en kommande konkurrensfördel i detta?

Absolut! Vi ökar kontaktytan med externa kunder, vi kan dessutom erbjuda ramavtal inom laddning till företagskunder i de regioner vi verkar i.

 -Som ni berättar ovan kommer ni även att erbjuda offentliga laddpunkter vid era anläggningar. Ser ni att det långsiktigt kommer att bli en sund affär? 

Ja, vi bedömer att efterfrågan på offentliga laddpunkter redan nu är stort och kommer att växa över tid. Antalet elfordon i landet ökar lavinartat och utbyggnaden av laddinfrastrukturen sker inte i samma takt. Rent infrastrukturmässigt kommer det att ta tid att etablera fordonsladdning i städerna i linje med den totala efterfrågan, det här är vårt sätt att hjälpa till.

-Svensk Fordonsladdning erbjuder kompletta drift- och underhållsavtal på laddstationer, på vilket sätt underlättar ett sådant avtal för er verksamhet?

Det både underlättar och är tryggt att inte behöva tänka på drift och underhåll själva. Det är viktigt för oss att undvika driftavbrott på våra laddstationer och då är det en förutsättning att vi regelbundet underhåller dessa enligt tillverkarens rekommendationer. Det är också ett krav att servicearbeten skall utförs av certifierade servicetekniker vilket känns tryggt att ha direkt via Svensk Fordonsladdning som har en hel organisation med spetskompetens om detta.

 -Vad gjorde att valet föll på Svensk Fordonsladdning?

Att de ombesörjer hela projekteringen erbjuder bra helhetslösningar.

Omställningen går just nu i rekordfart och Regeringens mål är att göra Sverige till en av världens första fossilfria välfärdsländer. Man erbjuder bland annat ”Klimatklivet” som är ett investeringsstöd som stöttar utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon. Stödet gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning och kan ge upp till 70% i bidrag av investeringskostnaden. Svensk Fordonsladdning var behjälpliga i stödansökan via Klimatklivet gällande de laddstationer som skall användas som offentliga laddpunkter, är det värdefullt att få hjälp med helheten, ända från stödansökan till drift & underhåll?

Ja det var värdefullt, det är en omfattande och relativt komplex process att etablera snabbladdning och vi upplevde det skönt att kunna arbeta med en och samma partner genom hela resan som har erfarenhet och kompetens inom området.

Har ni samlat på er några erfarenheter att dela med er av, till andra företag som vill investera i laddinfrastruktur? 

Absolut. En av utmaningarna man bör ha med sig är att det tar tid och kan vara kostsamt att få fram kraften till anläggningarna samt att kraftskåpen kan vara underdimensionerade kontra vad som behövs. Det gäller att vara ute i god tid för att kunna skapa rätt förutsättningar när man väl skall börja etablera.

De varumärken ni är agent/återförsäljare åt är i framkant med eldrift på sina fordon. Är Landrins omfattande satsning på laddinfrastruktur i direkt anslutning till anläggningarna även viktig för dem?

Ja, självklart. Det är viktigt både för oss och våra generalagenter att vi kan erbjuda våra kunder en bra helhet som ligger i tiden.

Landrins har valt betallösningen Vourity för de offentliga laddpunkterna, varför det?

Den innehåller allt som behövs för att genomföra en flexibel och problemfri betalning vilket är viktigt för oss. Den som skall ladda behöver inga fler appar, olika laddkort eller abonnemang. Den som vill ladda väljer enkelt den betalmetod som passar dig bäst oavsett om det är med bank- eller kreditkort, Apple eller Google Pay, Swish eller Vipps. 

Är satsningen på laddinfrastruktur ett sätt att erbjuda era kunder en helhet?

Ja, absolut. Förr erbjöd vissa bilåterförsäljare tankstationer i anslutning till sina anläggningar. Vi tar nu steget in i framtiden och erbjuder istället laddinfrastruktur på högsta nivå, med enklast möjliga betalningslösningar.

Välkommen att kontakta undertecknade personer för mer information.

Lennart Nilsson
Operativ Chef, Svensk Fordonsladdning AB
073-593 71 80
lennart.nilsson@svenskfordonsladdning.se

Kenneth Landrin
VD, Landrins Bil AB
021-17 00 83
kla@landrinsbil.se