fbpx

Hållbarhet

Vi är redo för en lång framtid

Vi är redo för en lång framtid

För att skiftet i den svenska laddinfrastrukturen ska fungera så är en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö är en förutsättning för en positiv utveckling över tid.

Vår påverkan

Leva som vi lär

Vi väljer våra leverantörer med omsorg för att du ska känna dig trygg i att din laddlösning har en lång livslängd. Framtidssäker hårdvara minimerar behovet av att byta ut delar och är därmed vänligare mot vårt klimat. För att leva som vi lär så är hela vår bilflotta eldriven och alla resor inom företaget sker med elbil, från servicetillfällen till möten.


Genom att arbeta med oss förbättrar du förutsättningarna för både klimatet och din lönsamhet. Med våra lösningar för laddning och energilagring så bygger du upp ett framtidssäkert system.

Våra produkter

Vi bryr oss

Svensk Fordonsladdning AB lägger ett stort fokus på miljö, kvalitet och hållbar utveckling och är därför extra stolta att bolagets ledningssystem är godkänt för certifiering i Kvalitet enligt (ISO 9001) och Miljö enligt (ISO 14001.)

Våra mål

100% eldrivet

Vår bilflotta och alla bilresor i vår verksamhet är eldrivna.

Mindre klimatavtryck

Vi jobbar aktivt med att minska avfall och utsläpp i vår verksamhet.

Jämställdhet

Vi verkar för en bättre jämställdhet.

Hälsa

Vi tar hand om våra medarbetare.

Våra medarbetare

En hållbar arbetsgivare

Vår framgångssaga handlar inte bara om klimatsmart teknik. Våra medarbetare såväl som kunder är vår största resurs. Med goda relationer bygger vi ett starkt nätverk där vi tillsammans arbetar för en bättre eldriven framtid. En jämställd och inkluderande arbetsmiljö skapar inte bara ett hållbart liv utan bygger även en stark och inspirerande företagskultur.