fbpx

Bidrag

Elektrifieringspiloter av Energimyndigheten

Elektrifierings-piloter av Energi-myndigheten.

Elektrifieringspiloter är Energimyndighetens satsning för ett utökat laddnät längs med Svenska vägar för tung transport. Vi kan hjälpa dig att få stöd och bli en del av utvecklingen.

Både installation och uppgradering

Stöd kan ges till företag och aktörer i offentlig sektor som önskar utföra både nyinstallationer och uppgraderingar av publika laddstationer menade för tung transport längs med transeuropeiska transportnätet (Ten-T-vägnätet). En viss del av stödet kan även gå till energilagring kopplad till laddstationen.

Som del av pilotbegreppet ingår det att laddstationen hålls i drift i minst 5 år och under samma period är tillgänglig för utvärdering och informationshämtning. Energimyndigheten har rätt att dela erfarenheter från piloten för att främja kunskapsöverföring till andra regionala och nationella aktörer.

Laddstationer för godstransport

Du kan få upp till 70% av stödberättigande kostnader vid installation eller uppgradering av laddinfrastruktur på vägsträckor med årsmedelsdygnstrafik över 500 tunga fordon. Du kan även få upp till 90% av stödberättigande kostnader vid utbyggnad av laddinfrastruktur på vägar med under 500 tunga fordon i årsmedelsdygnstrafik.

Om ditt projekt använder energilagring så är stödandelen för den del av budgeten som berör investeringen i energilagringen max 25 procent av totala kostnaden för energilagringen.

Lämna anbud 2023

För ansökningsomgången 2023 tar Energimyndigheten emot anbud för projekt som klarar att bli slutförda senast 30 september 2025 och hålls i drift i minst 5 år. Sista ansökningsdag är 15 september 2023. Nivån av stöd är ett bedömningskriterie vid konkurrens om stödmedlen. Energimyndigheten uppmuntrar därför att projekt bör söka för en lägre stödnivå där det är möjligt.

Att hitta rätt balans i en effektiv ansökan för stöd kan vara komplicerat och tidskrävande. För att få hjälp med ditt anbud kan du kontakta oss, så går vi igenom det tillsammans.