Bidrag

Klimatklivet för laddinfrastruktur

Kompletta lösningar för företag av alla storlekar

Klimatklivet är ett stöd som gör det möjligt att satsa på fossilfri drivkraft. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i Sverige. Det kan vara tidskrävande och komplicerat att söka, därför hjälper vi dig med ansökan genom hela processen. Sedan Klimatklivets början har vi sett rekordsiffror varje år. Eldriven trafik blir allt vanligare, och med det måste laddlösningar hålla takten för att laddinfrastrukturen ska hålla.

laddstationer
0

2022 beviljades 320 laddstationer, där majoriteten var för tunga fordon.

företag
0 %

2022 var 86 procent av de beviljade bidragen riktade till företag.

miljarder kronor
0

2022 beviljades 4,5 miljarder kronor i stöd till företag och organisationer.

miljoner kronor
0

Resultatet av Klimatklivet är en minskning med 2,5 miljoner ton CO2e om året.

Stöd för laddstationer

Med Naturvårdsverkets initiativ Klimatklivet har du möjlighet att få upp till 70 procent av investeringskostnaden i stöd för laddlösningar. Naturvårdsverkets mål är att varje investerad krona ska ge störst påverkan för vårt klimats bättring. Resultatet sen Klimatklivets början har blivit en minskning med 2,5 miljoner ton CO2e/året.

Olika typer av laddning

Det finns ett antal sätt att söka bidrag för laddinfrastruktur från Naturvårdsverket. Ansökningsprocessen ser lite olika ut beroende på vilken typ av laddinfrastruktur du planerar bygga. Se nedan vilken kategori du kan lämna anbud i för just ditt projekt.

Publik AC & DC

Naturvårdsverket kan erbjuda stöd för laddstationer där det geografiskt finns behov för fler. Upp till 70% av investeringen kan ges i stöd till ett projekt i publik AC & DC. Det finns olika kriterier för tre olika underkategorier i publik AC & DC.

DC – Tunga Fordon

 • Inom 3km från större väg
 • Minst 350 kW (175 effektfördelat)
 • Minst 4 laddpunkter

DC – Lätta Fordon

 • Inom 3 km från större väg eller inom tätort
 • Minst 150 kW (75 effektfördelat)
 • Minst 4 laddpunkter

AC – Lätta Fordon

 • Inom tätort enligt Klimatklivets kartverktyg
 • 10-50 kW
 • Minst 5 laddpunkter

Datum att ha koll på.

 • Ansökningsperiod 14 okt – 25 okt 2024 
   

Handläggningstiden för ansökningar är 2–4 månader

Icke-publik DC

Icke-publik DC är riktad till lastbilar, bussar och båtar. Projektet får dock inte uppfylla förutsättningarna för att ges bidrag från Naturvårdsverkets andra bidrag ”Ladda bilen”. 

Vid behov kan även energilagring räknas in i projektets investeringsstöd, med kriterie att den kompletterar effektförsörjningen via elnätet och installeras i syfte att upprätthålla effekt till laddstationen.

För att ansöka stöd för ett projekt i icke-publik DC behövs underlag för en utsläppsberäkning. I ett sådant underlag behövs uppgifter så som vilket bränsle som ersätts, bränsleförbrukning, körsträckor, förväntad användning av laddningsstationen och underlag som styrker dessa antaganden.

Andelen av stödet beror på företagsstorlek.

 • Som mest 20% för stora företag
 • Som mest 40% för medelstora företag
 • Som mest 50% för mindre företag

Datum att ha koll på.

 • Ansökningsperiod 1 = 3 juni – 11 juni 2024
 • Ansökningsperiod 2 = 1 nov – 8 nov 2024
   

Handläggningstiden för ansökningar är 2–4 månader

Icke-publik AC

Naturvårdsverket har ett separat bidrag för laddstationer vid bostäder och arbetsplatser som kallas Ladda bilen. Bidraget kan sökas av organisationer som vill erbjuda laddning för elfordon för boende och anställda.

Upp till 50% av investeringen kan ges i stöd för flerbostadshus eller kontor, men max 15,000kr per laddpunkt. Bidraget kan täcka kostnader så som arbete, material, grävning, installation och liknande. Bidraget kan dock inte delas ut till privatpersoner och kan inte heller gå till laddstationer avsedda för allmänheten eller laddstationer som måste installeras enligt lag, annan författning eller villkor i tillstånd.

Datum att ha koll på.

 • Ansökan är alltid öppen och handläggningstiden är 2–4 månader

Datum att ha koll på.

 • Ansökningsperiod 14 okt – 25 okt 2024 
   

Handläggningstiden för ansökningar är 2–4 månader

Datum att ha koll på.

 • Ansökningsperiod 1 = 3 juni – 11 juni 2024
 • Ansökningsperiod 2 = 1 nov – 8 nov 2024
   

Handläggningstiden för ansökningar är 2–4 månader

Datum att ha koll på.

 • Ansökan är alltid öppen och handläggningstiden är 2–4 månader

Platser öppna för ansökan

Naturvårdsverket kan erbjuda stöd för laddstationer där det geografiskt finns behov för fler. Använd Klimatklivets kartvertyg för att se relevanta områden. För ett godkänt anbud behöver du uppfylla ett av nedanstående kriterier.

Område

Din laddstation placeras inom ett tätortsområde minst 3 km från en större vägsträcka.

Större väg

Din laddstation placeras minst 25 km från en annan installerad eller beviljad laddstation längs en större väg.

Tätort

Din laddstation placeras minst 1 km från en annan installerad eller beviljad laddstation.

Lämna anbud 2024

Kontakta oss så hjälper vi er!