Energilagring

Energilagring anpassat efter era behov

Energilagrings- lösningar anpassade efter era behov

Vi hjälper er bygga en framtidssäker och hållbar energilagringslösning. Med vår helhetslösning tar vi er från idé till färdig anläggning. Balansera och optimera din fastighet med ett energilagringssystem.

Från idé till verklighet

Svensk Fordonsladdning erbjuder lösningar för On-grid och Off-grid och systemen är effektmässigt skalbara och kan anpassas efter behov. Våra lösningar kan driftsättas direkt i din anläggning vilket leder till snabbare installation, kortare utförandetid för projektet och lägre kostnader.
 • Smidig nätintegrering av förnybar energi.
 • Lagra genereringstoppar från förnybar energi.
 • Förebygg förbrukningstoppar.
 • Ge stöd vid hög belastning.
 • Behåll balans mellan produktion och förbrukning.

Aros Auto etablerar energilagring i samband med fordonsladdning.

I ett nära samarbete med Svensk Fordonsladdning AB tar man steget in i framtiden och etablerar både fordonsladdning och ett energilager.

Några av fördelarna med energilagring

Möjligheten att lagra energi under perioder med låg systembelastning och därmed låga kostnader, minska höga förbrukningstoppar och säkerställ elkvalitén är bara några av fördelarna med våra energilagringssystem.

Lastutjämning innebär normalt att energi lagras under perioder med låg systembelastning och tillförs under perioder med hög efterfrågan. Under perioder med hög förbrukning matas energi från energilagringslösningen, vilket minskar utnyttjandet av produktionsenheter med höga produktionskostnader. Med lastutjämning kan investeringar i nätuppgraderingar eller ny produktionskapacitet skjutas på framtiden.

Topplastreduktion liknar lastutjämning men syftar i första hand till att minska förbrukningstoppar snarare än till att förbättra driftekonomin. Målet är att undvika installation av överföringskapacitet som säkerställer effekttillförseln vid förbrukningstoppar i nät med mycket varierande belastning. Energilagring ger snabb respons och utsläppsfri drift och är därmed en perfekt lösning för användningsområdet.

Den föränderliga, intermittenta effekten från ett kraftverk för förnybar energi, till exempel vind- eller solkraft, kan hållas på angiven nivå under en viss tid. Ett energilagringssystem jämnar ut produktionen och styr produktionsvariationen (MW/min) så att snabba spännings- och effektförändringar i elnätet elimineras.

Produktionen av intermittent el från förnybara och andra källor i kombination med variabla laster resulterar i avvikelser från nätets märkfrekvens. Med energilagringssystem kan balansen mellan tillgång och efterfrågan återställas på ett smidigt sätt. Systemet laddas och laddas ur beroende på om nätfrekvensen ökar eller minskar, inom fastställda gränsvärden.

Efterfrågan på högkvalitativ el har ökat. Det i takt med den digitala ekonomin och en större användning av känslig elektronisk utrustning och microprocessbaserade styrenheter. Trots det har investeringarna i många elnät världen över inte hållit samma takt vilket har gjort dem ännu mer känsliga för störningar som spänningsfall och korta elavbrott. Energilagringssystem med korrekt och snabb respons förbättrar elkvaliteten och skyddar ledningar nedströms mot kortvariga driftpåverkande störningar i nätet.

För att energilagringssystemet ska fungera som ett nätanslutet reservaggregat hålls det på en nivå som gör att det kan aktiveras direkt vid ett eventuellt avbrott i kraftgenerering eller -överföring. Beroende på tillämpning kan systemet svara inom millisekunder eller minuter och säkra strömtillförseln i nätet. Svenska kraftnät upphandlar stödtjänster för att upprätthålla balansen och driftsäkerheten i kraftsystemet. Läs mer om vilka krav som gäller för att få leverera stödtjänster till elnätet här https://www.svk.se/aktorsportalen/systemdrift-elmarknad/information-om-stodtjanster/

Energilagring i kombination med fordonsladdning

Skalbara lösningar för energilagring ger möjlighet att skapa rätt laddningskapacitet för elfordon baserat på dagens behov samtidigt som man gradvis kan öka laddnings- och batterikapacitet när behoven ökar.

Lastutjämning

Lagra energi när systembelastning och kostnaden är låg och sänk den genomsnittliga toppbelastningen över tid.

Topplastreduktion

Energitoppar som passerar gränsen för vad ni avtalat reduceras genom att ta energi från energilagringslösningen.

Energireserv

Energilagringslösningen fungerar som en back-up och möjliggör fortsatt drift i fall av kortvariga strömavbrott.

Höj effektiviteten i elnätet på varje nivå

 • Ge smidig nätintegrering av förnybar energi genom att minska variabiliteten.
 • Lagra genereringstoppar från förnybar energi så de kan användas under förbrukningstoppar.
 • Platta ut förbrukningstoppar och därigenom minska belastningen på nätanslutningen.
 • Ge stöd när belastningar ökar vid användning av elfordon.
 • Behålla balansen mellan produktion och förbrukning.

Fördelar direkt kopplade till fordonsladdning

 • Fullt integrerade system redo att kombineras med elfordonsladdare och tillhörande infrastruktur.
 • Skalbar lösning för energilagring ger möjlighet att skapa rätt laddningskapacitet för elfordon baserat på dagens behov samtidigt som man gradvis kan öka laddnings- och batterikapacitet när kraven ökar.
 • Kompakt, förhandstestad och fullt integrerad energilagringsprodukt möjliggör snabb installation, minskade installationskostnader och hög tillförlitlighet.

Öka effektiviteten och säkerställ tillgången till energi

Öka effektiviteten och säkerställ tillgången till energi

Systemet är effektmässigt skalbart och kan anpassas efter behov. Vår lösning kan driftsättas direkt i er anläggning vilket leder till snabbare installation, kortare utförandetid för projektet och lägre kostnader. Resultatet blir en systemlösning med en rad fördelar för er anläggning men även för elnätet i stort.

 • Smidig nätintegrering av förnybar energi.
 • Lagra genereringstoppar från förnybar energi.
 • Förebygg förbrukningstoppar.
 • Ge stöd vid hög belastning.
 • Behåll balans mellan produktion och förbrukning.

Kvalitativa systemlösningar

Vi levererar systemkonfigurationer och lösningar med fokus på hög produktkvalitet helt anpassade efter eran verksamhet och behov. Ett komplett system för energilagring som är genomtänkt och anpassat för smidig installation och effektiv drift. Till det kommer en robust konstruktion för att klara en tuff utomhusmiljö.

Systemen är modulärt skalbara och kan förberedas för kommande behov.

Våra systemkonfigurationer startar på en kraftomvandlingskapacitet från 100kW upp till 10mW och har en lagringskapacitet inom samma spann. För lösningar utanför det angivna spannet kan ni inkomma med en förfrågan

Allt-i-ett-design för snabb installation och minimalt fotavtryck

 • Integrerad kabeldragning i skid-lösningen.
 • Endast kommunikations- och DC-kablage behöver anslutas vid installationen.
 • Montage och testning innan det lämnar fabriken, vilket gör leverans, installation och underhåll enklare.

Flexibla och skalbara konfigurationer för att möta nuvarande och framtida behov

 • Lösningen tar hänsyn till nuvarande behov samtidigt som det möjliggör framtida expansion och minskar kostnaderna för den initiala investeringen.
 • Stöder parallell installation för högre effektkrav.

Optimal systemsäkerhet för att minska risker och skydda tillgångar

 • Batterihanteringssystem (BMS) som övervakar på cell-, modul- och systemnivå.
 • Anti-fire propagation och auto-fire suppression system.
 • Varje skåp är utrustat med en VVS-enhet, samt temperatur-, rök- och översvämningssensorer.

Hårdvara

Svensk Fordonsladdning tillhandahåller hårdvara från ledande tillverkare av energilagring.
Våra experter kan hjälpa er att välja den rätta kombinationen för ert projekt.

PCS
PCS-100

Tillverkare: Delta
Power capacity:
100 kW
AC voltage up to: 400Vac
Datablad:Ladda ner PDF

PCS-100HV

Tillverkare: Delta
Power capacity:
100 kW
AC voltage up to: 400Vac/380 Vac
Datablad:Ladda ner PDF

PCS-1500

Tillverkare: Delta
Power capacity:
1000-1500 kVA
High DC voltage up to: 1500V
Datablad: Ladda ner PDF

Battery Storage
BSO-CS

Tillverkare: Delta
Type:
Li-ion Battery
DC voltage: Up to 1200Vdc
Datablad: Ladda ner PDF

Drift & Underhåll

För att undvika driftavbrott på laddstationer så är det viktigt att man utför regelbundet underhåll.

Fordonsladdning

Kompletta laddlösningar för tunga fordon, offentliga miljöer och företag.

Prata med en expert
Vill du veta mer om våra produkter och tjänster är du välkommen att kontakta oss så får du prata med någon av våra experter!

Vill du bli kontaktad? Klicka här.