Bristande kapacitet gav investering i eget energilager

Bristande kapacitet gav investering i eget energilager

Möt doldisen som klivit fram och skaffat sig en av Sveriges kraftigaste DC-laddare. Aros Auto är en av Sveriges äldsta och mest moderna Kia-anläggningar. När den lokala nätägaren inte kunde leverera efterfrågad kapacitet i elnätet tog de saken i egna händer för att säkerställa önskad laddeffekt.

Familjeföretaget Aros Auto startade sin verksamhet i mälarstaden Västerås för drygt 40 år sedan. De finns även etablerade i Enköping och saluför bilmärkena Kia och Maxus. Deras anläggningar innefattar försäljning av person- och transportbilar, service-, plåt-, däck- och glasverkstad, lackering, rekond – och nu även en imponerande laddsite bestående av 42 laddpunkter och ett eget energilager.

– Vår satsning på laddning startade faktiskt med ett behov i vår egen verkstadsdel. Ska man serva elfordon måste man kunna felsöka dem och det säger sig självt att vi inte kan åka iväg någon annanstans för att ladda upp dem, berättar Bengt Egnesund, VD på Aros Auto i Västerås.

– Vi installerade tidigt ett antal laddpunkter men märkte snart att kraften borde ökas på dem. Våra demobilar behövde laddas upp ofta och snabbt. Där och då föddes det egentliga behovet och vi kände att vi lika gärna kunde satsa fullt ut och köra på en publik laddsite för att även kunna få intäkter på den. Vi bestämde oss för att gå all-in och skaffa den snabbaste laddaren som fanns att få tag på, forsätter Bengt.

Efter säkerställande samtal med det lokala elnätbolaget i Västerås fick de garantier på att elnätet skulle klara av deras nya investering. Produkterna beställdes men så plötsligt en dag hörde nätägaren av sig igen och meddelade att de inte alls kunde leverera den kraft som de tidigare hade garanterat.

– Nu stod vi där med beställda laddprodukter som vi inte skulle kunna använda under rådande förutsättningar. Vi tvingades därför att lösa situationen på egen hand och tillsammans med Svensk Fordonsladdning projekterades det snabbt för införskaffandet av ett eget energilager.

Aros Auto har sedan tidigare en stor solcellsanläggning på taket till sin anläggning så de var inga noviser inom området energi och el. I kombination med det nya energilagret har de utöver kraftförsörjning till de kraftfulla laddarna även säkerställt tillgång till fastighetsel vid eventuella störningar.

 ”Tänk så smart det vore om det fanns ett filter i appen ChargeFinder som kunde tydliggöra vilka laddsiter som är rymliga och lättåtkomliga för stora fordon eller ekipage.”

– Skulle vi få ett strömbortfall på elnätet så kan vi övergå till ö-drift och fortfarande försörja fastigheten med el från vår egen batterikraft i energilagret. Väljer vi att stänga av fordonsladdningen så kan vi hålla igång verksamheten i upp till en timme med hjälp av batteriet även om solen inte är framme och fyller på solpanelerna, berättar Bengt.

– Det medför att vi exempelvis i lugn och ro kan avsluta billackeringsjobb utan att stå med härdade lacker som inte har blivit färdigmålade. Om solen däremot lyser kan vi med hjälp av solpanelerna hålla igång verksamheten under en hel dag.

Energilagret är idag aktivt för att leverera stödtjänster mot Svenska Kraftnät för att balansera elnätet. Dessa stödtjänster genererar intäkter till energilagrets ägare.

– Bortsett från att energilagret löste vårt initiala driftproblem så är ännu en bonus att vi kan klara oss utan ström från nätet om det händer något. Det blir flera viktiga bitar i funktionen som vi kan väga in och enkelt räkna om till pengar.

Just nu står Aros Auto för 90% av laddningen själva men Bengt poängterar att laddsiten är nyöppnad och inte ligger i direkt anslutning till någon stor väg. Han är medveten om att kunderna måste känna till deras existens för att hitta dit och ladda sina fordon. Aros Auto har säkerställt markarbete och ytor som även är anpassade för tunga fordon som buss och lastbil men även personbilar med husvagn kan enkelt ladda hos dem. Han har en bra idé kopplat till just detta.

– Tänk så smart det vore om det fanns ett filter i appen ChargeFinder som kunde tydliggöra vilka laddsiter som är rymliga och lättåtkomliga för stora fordon eller ekipage. Jag tror att många med exempelvis husvagn kommer att bli glada när de hittar till våra laddare istället för att behöva krångla sig in på trånga laddsiter och kroka av husvagnen, avslutar Bengt hoppfullt.