AC och DC laddning, vad är skillnaden?

Vad är egentligen skillnaden på AC och DC ladning? I den här artikeln hittar du en sammanfattad förklaring.

AC och DC laddning, vad är skillnaden?

Anledningen till varför det finns två olika sätt att ladda, är för att det finns två olika typer av ström. Förkortningen DC kommer från engelska ”direct current” som på svenska står för likström. Den stora fördelen med likström är att den är enklare att lagra i batterier. Det är därför elektronik som mobiltelefoner, surfplattor, laptops m.m använder likström. De måste lagra ström i batterierna för att fungera. El- och plug-in hybridbilar är också portabla, och måste lagra ström i deras batterier för att kunna framföras.

Växelström (AC)

Växelström (AC) är lite mer avancerad och har en rytm som skiftar fram och tillbaka. Men fördelen är att den är mer pålitlig jämfört med likström, och billigare att transmittera långa avstånd. Därför transmitteras växelström genom kraftledningar till ditt hus, och används i bland annat vägguttagen. Stationär elektronik som drar ström direkt från vägguttaget, som till exempel, ljuskällor, bergvärmepump, tvättmaskin m.m använder växelström.

Elnätet tillför växelström (AC), och den strömmen måste konverteras till likström (DC) om vi vill ladda och använda våra elbilar. Detta sker genom en likriktare och kan identifieras som en box. 

När man nyttjar AC laddning omvandlas växelström till likström genom elbilens egna likriktare, även kallad on-board charger (förkortat OBC). On-board chargers har en egen maxgräns för mängden laddström de kan ta emot, detta kan variera lite beroende på bilmodell.

DC laddare

DC laddare (Snabbladdare) har en kraftfull inbyggd likriktare som omvandlar växelströmmen innan och som i sin tur kan ladda elbilens batteri direkt. Resultatet blir att elbilens batteri laddas snabbare eftersom DC laddning har en betydligt högre laddström, men också för att batteriet får ström direkt.