Vad är V2G – Vehicle to Grid ?

Har du någon gång hört uttrycket V2G - Vehicle to grid. Och undrat vad det är och vad det innebär? Det förklarar vi i den här texten.

Vad är V2G – Vehicle to Grid ?

V2G Vehicle to Grid – Tekniken

V2G, Vehicle to Grid, är alltså en teknologi som innebär att elbilar kan ge energi tillbaka till elnätet. Som exempel kan man då balansera belastningen i nätet, det vill säga ta ström då det finns ett överskott och återföra mot ersättning då nätet är högt belastat. Då kan man använda elbilen till flera saker än att bara transportera människor. Med tekniken skulle man kunna nyttja en elbil som energilager, och även flytta energin till andra områden.

Tekniken kräver både mjukvara och hårdvara som är smart. Hårdvara i form av extra kraftelektronik som kan omvandla bilens likström till växelström som finns i elnäten. Och mjukvara för att utbyta data mellan bilen och laddaren, så som elavtal, tariff -och debiteringsinformation och annan teknisk data.

Teknisk standard – ISO 15118

I den tekniska standarden ISO 15118 har man samlat krav på både hårdvaran och utbyte av information. Standarden som fortfarande är under utveckling kräver att både bilen och laddboxen har ISO 15118 implementerat i sig. 

Bilarna stöder inte tekniken

Bilarna som idag finns på marknaden stöder inte V2G tekniken. Idag finns det bara en som erbjuder kunder tekniken och det är Nissan. Som även säljer laddare med V2G tekniken. 

Smarta tjänster – V2G Vehicle to Grid

En laddbox med V2G tekniken är dubbelt så dyr som en laddbox utan tekniken. Men den möjliggör smarta lösningar, så som automatisk identifiering vid betalning. Det betyder att du identifieras automatiskt när du pluggar in dig i laddaren och du behöver inte använda någon app eller betalkort. 

Via sidan NyTeknik kan du läsa om sex projekt där tekniken testas! 

Vill du komma i kontakt med oss, så hittar du kontaktuppgifter här!