fbpx

Laddbox eller vägguttag?

Visste du att Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag?

Laddbox eller vägguttag?

Att tänka på – Ladda via vanligt eluttag

Laddbox eller vägguttag? Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Laddkabeln med en kontrollbox på som följer med när du köper bilen är normalt avsedd för temporär användning, när andra möjligheter saknas.


• Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten skulle kunna orsaka varmgång vid hög belastning, vilken i sin tur kan leda till brand. Vi rekommenderar att ett elinstallationsföretag kontrollerar skicket på elinstallationen.
• Vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid – laddningen bör därför begränsas till 8-10A och kontrollboxen ska hängas i en krok.
• Förlängningssladd ska inte användas då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt. Hamnar dessutom kontrollbox eller förlängningssladd på marken kan dessa lätt skadas. Använd ingen utrustning mellan uttaget och laddkabeln. 

På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer! 

En elanläggning kan ha dolda brister, som vid hög belastning kan leda till brand. Hjälp därför kunden att förstå sitt ansvar, att kontrollera och underhålla sin elanläggning så att den förblir säker även vid ändrad användning.

Nyinstallation – Ladda via en laddbox, inte ett vägguttag

Man har uppmärksammat problemen kring laddning av elfordon och arbetat fram nya krav för laddpunkter i senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna (avsnitt 722). Vad är skillnaden mellan en laddbox eller vägguttag?

LADDBOX – DET SÄKRARE ALTERNATIVET
En laddbox har Typ-2 don som klarar hög belastning under lång tid. Laddningen övervakas enligt mod 3, där anslutningen förreglas elektriskt för att förhindra i- och urkoppling under belastning.
UTTAG FÖR ALLMÄNBRUK ELLER INDUSTRIDON
Denna laddning sker enligt mod 2 som inte ger samma säkerhet som laddboxen. Dessutom rekommenderas inte vanliga eluttag
(Schuko) vid nyinstallation av laddpunkt.

Vad innebär lastbalansering? 

Lastbalansering är ett sätt att förhindra att huvudsäkringen löser ut om det blir ett för stort effektuttag om alla bilar laddar samtidigt och det samtidigt i fastigheten förbrukas mycket ström.

Kontakta oss här!