Framtidens utmaningar inom Svensk laddinfrastruktur

Att omvärldsbevaka och hålla sig uppdaterad med vad som händer i världen kopplat till laddinfrastruktur är ett heltidsjobb!

Framtidens utmaningar inom Svensk laddinfrastruktur

För tillfället är det mycket som händer kopplat till eldrivna fordon och laddinfrastruktur. Både när det kommer till utveckling av nya lösningar och när det kommer till det privata intresset för eldrivna transporter. Maximilian Bengtsson, trafikplanerare på Tyréns, menar att elektrifieringen idag är i ett läge där många lagar och regler ses över, vilket gör att allt kan hända. Idag finns konsensus i att en förändring bör ske, men hur den ska ske är fortfarande inte klar.

– Att omvärldsbevaka och hålla sig ajour med vad som händer i världen kopplat till laddinfra är ett heltidsjobb! Det kommer hela tiden nya saker att ta ställning och hänsyn till, och det som är en sanning idag behöver inte nödvändigtvis vara en sanning imorgon, berättar Maximilian Bengtsson.

Optimerad energilagring

Samtidigt som arbetet och utvecklingen av att möjliggöra laddning för fler pågår det utveckling för hur man kan optimera den energilagring som sker i dagens elbilar. När man fördjupar sig inom elbilsladdningar blir det även tydligt att det inte bara handlar om var det finns möjlighet att ladda sin elbil. Det handlar lika mycket om olika typer av laddningar, och om hur man kan nyttja den lagrade energin i bilen när bilen inte används. Konceptet kallas vehicle-to-grid och innebär att varje bil har möjlighet att sälja ut bilens lagrade energi till elnätet när bilen inte används.

– Det här innebär att elektrifierade bilar skulle kunna användas som stadens batteri, och kommer att vara behövt i framtiden. All den laddinfrastruktur som idag förbereds går till och med att fås förberedd för vehicle-to-grid, förklarar Markus Fredriksson, handläggare inom el/belysning på Tyréns.

Med hjälp av vehicle-to-grid-teknologin skulle eldrivna fordon därmed fylla fler funktioner än att bara transportera människor eller gods. Och även om laddinfrastrukturen idag kan förberedas för teknologin så stöder inte majoriteten av dagens fordon teknologin. 

Framtidens kompetens kring laddinfrastruktur

Utöver frågan kring hur laddinfrastrukturen ska se ut framöver och hur laddinfran kan optimeras, har ytterligare en fråga dykt upp kopplat till utformningen. Nämligen frågan kring vem som är bäst lämpad att hantera och utforma en välfungerande laddinfrastruktur.

– Det är naturligt att frågan landar hos oss som är trafikplanerare då det är en tydlig koppling till trafikflöden och trafiksituationen. Men vi trafikplanerare saknar kunskapen om el och el-infrastruktur, och de utmaningar de kommer med. Därför känns det extra tryggt att kunna involvera våra kollegor inom el för att tillsammans hitta den bästa lösningen för våra beställare och för samhället, avslutar Maximilian Bengtsson.

Källa:
https://www.tyrens.se/aktuellt/nyheter/framtidens-utmaningar-inom-laddinfra/