fbpx

Dags för ny sökomgång inom Klimatklivet

Nästa möjlighet att söka investeringsstöd från Klimatklivet sker efter sommaren. Ansökningsperioden är öppen 18 september–29 september 2023.

Dags för ny sökomgång inom Klimatklivet

Nästa möjlighet att söka investeringsstöd från Klimatklivet sker efter sommaren. Ansökningsperioden är öppen 18 september–29 september 2023.

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Även du som är jordbrukare kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

För att bli beviljad stöd behöver åtgärden vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Ansökningarna granskas regionalt av respektive länsstyrelse, sedan är det Naturvårdsverket som fattar beslut. Preliminärt kommer besluten för höstens ansökningsomgång i början på 2024. Åtgärden får inte vara påbörjad innan beslut har getts från Naturvårdsverket.

Klimatinvesteringsstöd – information om Klimatklivet på Länsstyrelsens webb

Frågor och svar om Klimatklivets ansökningsperiod 2023 (Naturvårdsverket)