Kvalitets- och miljöpolicy

Svensk Fordonsladdning AB är en ledande leverantör av helhetslösningar inom DC-laddning över hela Sverige. Vi är specialister inom fordonsladdning med målet att leverera högkvalitativa anläggningar som är hållbara över lång tid.

Med känsla och omtanke för vår miljö erbjuder vi med vår verksamhet produkter som bidrar till energiomställning och bättre förutsättningarför våra kunder att använda fordon som drivs på el.

Vi ska arbeta förebyggande och vidta åtgärder för att minska vår miljöpåverkan. Vid val av leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners tar vi hänsyn till deras miljöarbete.

Vårt kvalitets- och miljöarbete ska genomsyra våra processer och arbetssätt och vi strävar efter att ständigt utveckla och förbättra verksamheten i syfte att förbättra kvaliteten och miljöprestandan i våra uppdrag och i vår verksamhet.

Vi ska vara transparanta med våra kunder, myndigheter och andra intressenter genom att upprätthålla en öppen dialog om den miljöpåverkan som vår verksamhet kan ge upphov till.

Vi ska hålla en tillräckligt hög kunskapsnivå på våra medarbetare och ett stort engagemang för våra kunder och miljön. Det ger oss en stark konkurrenskraft och möjligheter att fatta miljömässigt hållbara beslut.

Givetvis uppfyller vi lagar och andra krav som ställs på vår verksamhet.