fbpx

Tusentals publika laddstationer saknas

För tredje året i rad visar M Sveriges granskning att tusentals publika laddstationer saknas. Trots att allt fler väljer att köpa en laddbar bil, hänger utbyggnaden av laddstolpar fortfarande inte med. Det riskerar att få en stor påverkan på omställningen från fossila drivmedel.

Med runt 250 000 laddbara bilar är antalet publika laddstationer på en kritiskt låg nivå, endast drygt 13 000 i hela landet. M Sveriges sammanställning av statistik från branschorganisationen PowerCircle, visar att antalet laddstolpar inte ökar tillräckligt mycket. Det är allvarligt eftersom andelen laddbara bilarna ökar snabbt.

– Trots högt ställda klimatpolitiska ambitioner har tillgängligheten för att ladda gått från dålig till urusel på bara ett par år, varken samhället eller branschen verkar klara utmaningen, säger Caroline Drabe, vd på M Sverige.

Med 250 000 laddbara bilar behövs 25 000 publika laddstationer. Bara för att täcka dagens behov skulle alltså mer än 10 000 nya stolpar behöva byggas.

Bristen på laddstolpar kan snabbt få konsekvenser – som att tvingas köra laddhybriden på bensin. Då uteblir klimatnyttan med bonus-pengarna som staten satsar på laddbara bilar. Bilarnas klimatfrämjande egenskaper, som har frestat på miljön genom den mer omfattande råvaruåtgången i dess tillverkning och som dessutom kostat bilägaren mer i inköp jämfört med en vanlig bil, går om intet.

– Det krävs enorma satsningar i det publika laddnätet. Laddbara bilar ska inte vara en möjlighet bara för dem som bor i eget hus och kan ladda hemma, i så fall kommer vi som samhälle aldrig att kunna välja bort fossila drivmedel, säger Caroline Drabe.

M Sveriges granskning av statistik av laddstolpar och laddbara bilar från branschorganisationen PowerCircle visar att problemen bara växer.

Precis som tidigare år är bristen som störst i Stockholms och Uppsala län. I Stockholm behövs mer än 8 000 nya laddstolpar bara för att täcka dagens behov. Redan förra året saknades 4 000 laddstolpar – och bara 800 nya stolpar sattes upp under året.

Flera län som tidigare legat på en tillräcklig nivå har i år halkat efter. Där har bara ett fåtal nya laddstolpar byggts trots att de laddbara bilarna blivit många fler.

Här är antalet publika laddstolpar för lågt:

 • Uppsala län
 • Stockholms län
 • Skåne län
 • Örebro län
 • Jönköpings län
 • Kronobergs län
 • Hallands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Södermanlands län
 • Norrbottens län
 • Västerbottens län
 • Blekinge län
 • Östergötlands län
Publika laddstolparCPEV
20212020%20212020%
Blekinge län1741684%0,080,14-40%
Dalarnas län39934615%0,110,16-30%
Gotlands län1571505%0,180,27-32%
Gävleborgs län41426854%0,130,13-2%
Hallands län37233710%0,050,08-33%
Jämtlands län5225034%0,350,51-32%
Jönköpings län31027612%0,050,07-33%
Kalmar län3042857%0,110,17-36%
Kronobergs län17515414%0,060,08-31%
Norrbottens län19115027%0,080,11-23%
Skåne län1756136429%0,050,07-21%
Stockholms län3548273330%0,030,04-19%
Södermanlands län2672545%0,060,09-37%
Uppsala län24715065%0,040,046%
Värmlands län3583318%0,100,15-38%
Västerbottens län2722605%0,070,12-40%
Västernorrlands län26923813%0,100,15-33%
Västmanlands län24321712%0,060,09-33%
Västra Götalands län2634186241%0,070,09-17%
Örebro län18916713%0,050,07-31%
Östergötlands län56150312%0,070,11-33%

Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe mäts i det så kallade CPEV-talet, som enligt rekommendationer från EU bör ligga på 0,1 – alltså max tio bilar per publik laddstolpe. CPEV står för Charging Points per Electric Vehicle. M Sverige har jämfört andelen laddbara bilar med det totala antalet personbilar länsvis, och räknat ut hur länen klarar målet om ett CPEV-tal på minst 0,1. Enligt rapporten RechargeEU (jan 2020) från Transport & Environment är det bara fyra länder i EU som inte klarar CPEV-målet, Sverige är ett av dem.