fbpx

Prislista

Tilläggsarbete Pris
   
Elmontör timpris (Vid installationstid längre än 4 timmar) 780 kr/tim
Avgift vid av kund uteblivet bokat hembesök 2 950 kr
Uppsäkring inklusive anmälan till lokalt elnätsbolag 2 165 kr
   
Kabeldragning överstigande 12m (Arbete) 150kr/m
Kabeldragning överstigande 12m (Material, kabel 3-fas 16A)  315kr/m
Kabeldragning överstigande 12m (Material, kabel 3-fas 32A)  375kr/m
Kraftigare installationskabel hela installationen, 12m (3-fas 32A) 800kr
Montering kabelskydd 499 kr/st
Extra håltagning i tegel & betong 550kr/st
Extra håltagning i trä & gips 350kr/st
Montering av ny 3-fas 16A automatsäkring i befintlig elcentral (exkl material) 925 kr
Montering av ny 3-fas 16A automatsäkring i ny kapsling ink. inkoppling i befintlig elcentral (exkl material) 1 395kr
   
   
   
Samtliga priser inkl. moms