fbpx

Svensk Fordonsladdning tar in kapital för fortsatt tillväxt

Svensk Fordonsladdning AB tar in nytt externt kapital genom Tången Industrikapital AB och dess dotterbolag Nordic Energy Efficiency AB.

Efter ett riktigt starkt år 2021 för Svensk Fordonsladdning AB är det nu dags att ta nästa steg i bolagets tillväxtstrategi.

”Vi på Svensk Fordonsladdning kommer med hjälp av Tången Industrikapital att fortsätta stärka vår redan starka position på den svenska marknaden. Vi är mycket glada över detta partnerskap som nu möjliggör en acceleration av bolagets tillväxtstrategi. Under 2022 kommer vi att fortsätta stärka organisationen och bygga ut kapaciteten för att möta den växande efterfrågan,” Säger Robert Nilsson, VD och delägare på Svensk Fordonsladdning AB.

”Tången Industrikapital är väldigt imponerade av den starka marknadsposition som Svensk Fordonsladdning tagit på relativt kort tid. Satsningar inom laddningsstruktur är en av de starkaste och mest tydliga trenderna i samhället. Vi är väldigt glada och stolta över att tillsammans med befintliga ägare, ledning och anställda utveckla bolaget vidare och vara en del av satsningen inom laddinfrastruktur i Sverige.” Säger Fredrik Löfgren, partner på Tången Industrikapital.  

Om Svensk Fordonsladdning
Svensk Fordonsladdning erbjuder högkvalitativa helhetslösningar inom fordonsladdning. I bolaget finns mångårig erfarenhet av elfordonsladdning som täcker samtliga segment, däribland involveras kompetens inom elnät och entreprenadbranschen. Målsättningen är att erbjuda alla kunder i, företag, offentlig sektor samt privatpersoner en anpassad lösning oavsett behov. Bolagets produkter och tjänster fungerar för samtliga elfordon som finns på marknaden. Svensk Fordonsladdning har sitt säte i Rättvik. Transaktionen slutfördes den 17 december 2021.

Om Tången Industrikapital
Tången Industrikapital är ett västsvenskt investmentbolag investerar i bolag som har goda utvecklingsmöjligheter och där vi kan vara en aktiv ägare över tid. Vi fokuserar på små och medelstora bolag i Norden med privata ägare. Främst investerar vi i produktbolag med egen tillverkning eller i tjänstebolag med ett starkt värdeerbjudande. Vi investerar i företag i stabila branscher med sunda kassaflöde som har en ambition att utvecklas. Tången är i dagsläget verksamma genom sina två underkoncerner, Nordic Surface Innovation samt Nordic Energy Efficiency.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Nilsson, VD Svensk Fordonsladdning AB Tel +46 704 928 189 E-mail: robert.nilsson@svenskfordonsladdning.se

Fredrik Löfgren, Partner Tången Industrikapital AB Tel: +46 707 17 51 42 E-mail: fredrik.lofgren@tangenik.se

Länk till Tångens hemsida: www.tangenik.se