fbpx

Svensk Fordonsladdning AB är ISO-certifierade!

Svensk Fordonsladdning AB lägger ett stort fokus på miljö, kvalitet och hållbar utveckling och är därför extra stolta att idag kunna meddela att bolagets ledningssystem blivit godkänt för certifiering i Kvalitet enligt (ISO 9001) och Miljö enligt (ISO 14001.) 

För våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och medarbetare innebär certifieringen flertalet fördelar. Certifieringen borgar för mycket god ordning och reda och hög kvalitét i alla våra leveranser. 

Kvalitét – ISO 9001.
ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar verksamheten för att möta kundernas behov.

Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg för ledningen att leda verksamheten och stötta medarbetarna i det arbete som görs. Det vill säga att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser – samtidigt som vi aktivt arbetar med förbättringar och att uppföljning sker löpande. Med hjälp av ISO 9001 har vi som bolag byggt upp en gemensam struktur och överenskomna arbetssätt som vi alla – från ledningen till medarbetarna och underkonsulter – följer. Vi har dokumenterat våra relevanta rutiner och policys och de finns lättillgängliga i vårt ledningssystem som ligger på vårt intranät. Alla våra medarbetare – från ledningen till anställda och underkonsulter – kan vända sig till ledningssystemet för att se hur vi arbetar, få svar på frågor, vilka våra processer är, vad som skall göras vid olika händelser.

Vi har också gjort en diger riskanalys av vår verksamhet; både när det gäller det interna arbetet och våra leveranser. Genom dessa riskanalyser får vi handlingsplaner som vi betar av – det är en naturlig del i det ständiga förbättringsarbetet.

ISO 9001 baseras på 7 principer

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

Miljö – ISO 14001.

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som integreras i den befintliga verksamheten.

Miljöledningssystemet utgör därefter ett verktyg som ska underlätta arbetet i organisationen och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. När ett ledningssystem väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering.

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för din organisation i form av minskad användning av resurser, effektiviserad energianvändning eller transportförbrukning, smartare upphandling och lägre kostnader för avfallshantering, men dels för vår gemensamma miljö och ekosystem.

 • Ökad effektivitet vid användning av resurser och material per levererad nytta
 • Hållbar produkt- och tjänsteutveckling utifrån ett livscykelperspektiv
 • Anpassning av verksamheten till och för den cirkulära ekonomin
 • Verksamhetsutveckling med hållbarhet som grundläggande affärsidé
 • Ökad goodwill och trovärdighet organisationen och ökad kompetens internt
 • Förbättrad dialog med intressenter, smartare upphandling och förbättrade leverantörsrelationer

Svensk Fordonsladdning AB är en ledande leverantör av helhetslösningar inom DC-laddning över hela landet. Vi är specialister inom fordonsladdning med målet att leverera högkvalitativa anläggningar som är hållbara över lång tid. Vi är därför extra glada att bolagets ledningssystem blivit certifierat inom kvalitet (ISO 9001) och Miljö (ISO 14001) och ser fram emot att kontinuerligt och systematiskt förfina och förbättra vår verksamhet och våra leveranser.

Vill du komma i kontakt med våra experter? Klicka här.