Stora möjligheter till ekonomiskt stöd för laddstationer via Klimatklivet

Stora möjligheter till ekonomiskt stöd för laddstationer via Klimatklivet

För att stötta utvecklingen och satsningen på fossilfri framtidsteknik driver Naturvårdsverket investeringsstödet Klimatklivet, som kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Mer än hälften av alla beviljade ansökningar gäller laddstationer

Sedan starten 2015 har Klimatklivet beviljat 5 194 ansökningar (januari 2024) om ekonomiskt stöd för investeringar. Av dessa har mer än hälften (52%) varit ansökningar som gällt laddstationer.

Är du intresserad av att bygga publik fordonsladdning eller för den egna verksamheten finns alltså goda möjligheter att få investeringsstöd från Klimatklivet.

Stor effekt på växthusutsläpp genom Klimatklivet

Sett till alla åtgärder som hittills fått ekonomiskt stöd från Klimatklivet förväntas dessa bidra med årlig minskning av växthusutsläpp på 2,5 miljoner ton under den tid som åtgärderna är i funktion (genomsnitt på 16 år). Den största delen av utsläppsminskningen sker i Sverige och beräknas till 70-90%.

Noterbart är också att många av de åtgärder som Klimatklivet stöttar skapar strukturella förändringar som kommer att finnas kvar långt mer än de 16 år som beräknas vara åtgärdernas genomsnittliga livslängd.

Vi hjälper dig med din ansökan till Klimatklivet

Svensk Fordonsladdning hjälper dig med din bidragsansökan till Klimatklivet. Vi tar dig genom hela ansökningsprocessen – från start till mål.

Kontakta oss för mer information eller hjälp med din ansökan:
https://www.svenskfordonsladdning.se/klimatklivet

Källor
www.naturvårdsverket.se