fbpx

Stöd till fler publika snabbladdare i glesbygden, nu beslutat av regeringen.

De ”vita fläckarna” (se karta nedan), som saknar publika snabbladdare utmed de större vägarna skall nu få fortsatt stöd, enligt beslut av regeringen. På grund av regeländringar på EU-nivå behövde regeringen ändra förordningen för Vita fläckar-stödet.

Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister säger; ”Det ska gå lätt att ladda, i hela Sverige. Jag är glad att vi nu ser till att det viktiga stödet till publik laddinfrastruktur längs stora vägar i glesbygd fortsätter. Var du bor ska inte påverka din möjlighet att köra elbil.”

Trafikverket är de som hanterat det aktuella stödet för utbyggnaden av publika laddstationer. Det har pågått sedan 2020 och uppgått till 50 miljoner kronor per år.

Naturvårdsverket erbjuder liknande stöd för utbyggnaden av publika laddstationer via Klimatklivet. Detta är ett helt annat stöd och ska inte förväxlas med det Trafikverket kan ge. Trafikverket kan stötta hela investeringen, medan Klimatklivet täcker upp till halva kostnaden.

Sverige innan (vänster) och efter (höger) utlysningen.

Regeringen skriver i pressmeddelande;

Förordningen innebär att statligt stöd får lämnas för investeringskostnader för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till större vägar. Syftet med stödet är att täcka de ”vita fläckar” på laddinfrastrukturkartan där sådana publika laddstationer annars inte byggs.

Förordningen träder i kraft den 1 augusti och anger att Trafikverket utifrån behovet av en ändamålsenlig fördelning av publika laddstationer ska bestämma för vilka sträckor som det är möjligt att söka stöd. Med större vägar avses det funktionellt prioriterade vägnätet som det beskrivs i Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB.