Snart öppnar ansökan för investeringsstöd från Klimatklivet

Snart öppnar ansökan för investeringsstöd från Klimatklivet

Genom Naturvårdsverkets Klimatklivet finns möjligheten att söka upp till 70% bidrag för investeringar i publik laddinfrastruktur.
Ansökningsperioden för Klimatklivet är öppen den 18 september – 29 september, 2023. Det betyder att det snart är dags att färdigställa allt som behövs inför en ansökan, vilket kan vara både komplicerat och tidskrävande. Svensk Fordonsladdning kan assistera er i ansökan. Vi erbjuder en helhetslösning och står till ert förfogande genom hela processen, från idé till färdigt projekt.

Här kan du läsa några utvalda intervjuer med företrädare för kunder vi hjälp med en helhetslösning som inkluderar investeringsstöd från Klimatklivet:
Landrins Bil >>
Chargestop >>

Vem kan söka Klimatklivet?

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, och stiftelser med flera. Även du som är jordbrukare kan söka stöd. Privatpersoner kan dock inte söka stöd genom Klimatklivet.
Beroende på vad laddinfrastrukturen kommer användas till kan ansökningen se olika ut.
Läs mer om kriterierna på vår sida >>

Vart kan man söka Klimatklivet?

Det går att söka bidrag både inom 3 km längs en större vägsträcka och inom tätort. Större vägsträcka definieras av Trafikverket som “det funktionella prioriterade vägnätet för långvariga gods- eller persontransporter.” Tätort är definierat som en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.

För att enkelt se hur det relevanta området ligger till kan man besöka Naturvårdsverkets kartverktyg.

Naturvårdsverkets mål är då att det i tätorter ska finnas publika laddstationer var 1000:e meter.* En plats är då också stängd för ansökan om det redan finns en laddstation inom 1 km.

*Laddstationen måste ha fyra laddpunkter och en laddeffekt på 150 kW.

Hur ser ett beviljat anbud ut?

Det finns ett flertal punkter som bestämmer ifall ett anbud kan beviljas eller ej. Dessa är:

  • Anbudet är det enda inom en kategori och på en plats.
  • Alla obligatoriska kriterier uppfylls.
  • Övriga krav i Förordning 2015:517 uppfylls.
  • Det inte tillhör de 10 procent med högst konkurrensbelopp inom kategorin.

Ett nummer av generella meriterande kriterier kan också påverka beslutet, dessa är:

  • Närhet till serviceanläggning.
  • Nätdimensionering.
  • Energilager.

För att bli beviljad stöd behöver åtgärden vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.
Ansökningarna granskas regionalt av respektive länsstyrelse, sedan är det Naturvårdsverket som fattar beslut. Preliminärt kommer besluten för höstens ansökningsomgång i början på 2024. Åtgärden får inte vara påbörjad innan beslut har getts från Naturvårdsverket.

Efter beviljat anbud kan Svensk Fordonsladdning fortsätta att erbjuda sitt stöd genom projektering hela vägen till byggnation, drift, och underhåll.

Har du frågor?

Kontakta oss här, och läs mer på:
Klimatinvesteringsstöd – information om Klimatklivet på Länsstyrelsens webb >>
Frågor och svar om Klimatklivets ansökningsperiod 2023 (Naturvårdsverket) >>

Källor

www.naturvardsverket.se >>
www.siemens.com >>

Foto: Landrins Bil >>