fbpx

Snabbladdare på Bilmetro i Mora

I maj 2021 startade byggnationen två stycken nya snabbladdare på Bilmetro i Mora för publik-laddning.

Projektet är en totalentreprenad och innefattar projektering, markarbeten, installation och idrifttagning av två snabbladdare av fabrikatet Delta med en effekt på 100kW/st. Anläggningen är förberedd för att vid ett senare tillfälle uppgraderas till 200kW per laddare.

Markentreprenaden pågår under cirka en och en halv månad. Det går många transporter med fyllnadsmaterial till och från projektplatsen. Allt för att säkerställa hållbarheten på asfaltsytan, vilken är extra viktigt här i Mora. Laddstationerna är anpassade för att ta emot lastbilar. Lastbilar har en betydligt högre bruttovikt och det blir således också en högre belastning på parkeringsytan än om den enbart används av vanliga personbilar.

Arbetet med att bygga snabbladdare på Bilmetro i Mora fortskrider enligt planen. Kabelförläggning samt placering av fundament med tillhörande väderskydd genomförs. Fundamenten kommer levererade med väderskydden fastmonterade från fabrik och det innebär att det blir ett moment som måste utföras med försiktighet och precision.

Under början av juli asfalteras hela ytan på totalt cirka 660 kvm och ett nytt svart kulräcke installeras för att skilja parkeringen och den förbipasserade vägen. En mycket snygg lösning!

När markjobben nu är klara kan maskinerna lämna platsen. Nu påbörjas inkoppling av kablarna i det nya kabelmätarskåpet och man färdigställer ett jordtag för anläggningens säkerhet.

I slutit av augusti anlände laddarna och installerades samt driftsattes av vår egna personal.

Projektet är delvis finansierat av Klimatklivet!