fbpx

Snabbladdare på Bilmetro i Ludvika

I november 2020 startade vi upp byggnationen av två stycken nya snabbladdare på Bilmetro i Ludvika för publik-snabbladdning.

Projektet är en totalentreprenad och innefattar allt från projektering, markarbeten, installation och idrifttagning av två snabbladdare av fabrikatet Delta med en effekt på 100kW/st.

Bilden visar hela projektkedjan.

Dimensionerat för framtiden

Anläggningen är förberedd för att vid ett senare tillfälle uppgraderas till 200kW per laddare. Det görs genom att vi dimensionerar kablar och kabelmätarskåp efter en högre beräknad belastning än vad som är i dagsläget. Laddarna i sig är uppgraderingsbara i steg genom kraftmoduler. Vilket gör att man stegvis kan öka effekten allt eftersom behovet av högre effekt blir större och mer efterfrågat.

Markentreprenaden

Markentreprenaden pågick under cirka en vecka och i den ingår arbetsmoment som:

  • Sättning av fundament för snabbladdningsstationerna
  • Schakt av kabel
  • Sättning av kabelmätarskåp
  • Återställning av gräsytor och asfaltering

Installation

I slutet av augusti kom transporten med snabbladdarna direkt från fabriken och installationen drog igång omgående. Laddarna lyfts på plats och inkoppling sker av våran egna personal. Därefter påbörjar vi idrifttagningen av anläggningen. Vi är en certifierade partner till Delta och får därmed utföra hela den här processen internt.

Projektet är delvis finansierat av Klimatklivet!