fbpx

Regeringen önskar snabbare utbyggnad av laddinfrastrukturen

Regeringen har givit Energimyndigheten och Trafikverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur laddinfrastrukturen ska kunna byggas ut snabbare och bli mer heltäckande. Även antalet tankplatser för vätgas ska utökas. 

– Vi behöver mer laddinfrastruktur och den behöver byggas snabbare. Eldrivna transporter ska göras möjligt i hela landet och det ska vara lätt att ladda sin elbil oavsett hur man bor, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

– När nu en stor del av nybilsförsäljningen är elbilar behöver laddinfrastrukturen hänga med. Regeringen vill påskynda elektrifieringen och ger nu myndigheterna i uppdrag att ta fram en handlingsplan för snabbare utbyggnad av laddinfrastrukturen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Ett problem som identifierats är att det kan ta onödigt lång att bygga laddstationer. 
– I många fall kan det ta ca 10–24 månader från önskemål till att elen till laddningspunkterna är framdragen. Dessutom varierar kostnaderna kraftigt beroende på elnätsföretag. Detta behöver vi titta på. Stora kostnadsskillnader och långa ledtider gör att utbyggnaden av laddinfrastruktur tar längre tid än nödvändigt – så ska vi inte ha det, säger energiminister Khashayar Farmanbar. 

I arbetet med att ta fram handlingsprogrammet ska Energimyndigheten och Trafikverket även genomföra en översyn av befintliga uppdrag, regelverk, statliga stöd, avdrag och krav på laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.

Uppdraget till Energimyndigheten och Trafikverket ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 1 februari 2023 och slutredovisas senast den 1 november 2023.

Källa: www.mestmotor.se