fbpx

P.g.a den enorma elbilsförsäljningen: Minskad efterfrågan på råolja, med 1,5 miljoner fat om dagen.

Nu återspeglas ökningen av eldrift i minskad efterfrågan på råolja, enligt Forskningsorganisationen BloombergNEF. En ny studie visar att mängden elbilar minskade behovet av olja förra året med 1,5 miljoner fat om dagen. Det är 3,3 procent av världens totala behov av olja. BloombergNEF har i sin sammanställning räknat in fordon av alla typer och med olika grad av elektrifiering, från mildhybrider till fordon med bränsleceller.

En intressant aspekt i studien är att två- och trehjuliga fordon står för 67 procent av det minskade behovet av olja. Orsaken anses vara den snabba utbredningen av eldrivna mopeder och skotrar i framförallt Asien.

Bussar står enligt studien för 16 procent av minskningen, och personbilar för 13 procent.

En mindre del av minskningen av olja, endast 4 procent, stod eldrivna transport och lastbilar för. Dock är bedömningen att detta kommer att ändras snabbt de kommande åren då de stora lastbilstillverkarna; Volvo, Mercedes och Traton-gruppen där Scania ingår, alla har presenterat ambitiösa mål för att elektrifiera transportbranschen.

Om utvecklingen mot fossilfritt ska kunna hålla farten är det viktigt att utbyggnaden av laddinfrastruktur går minst lika snabbt. Svensk Fordonsladdning AB har mångåriga erfarenhet av DC laddning och är vana att leverera de riktigt stora och utmanande projekten.

Företaget utför helheten från projektering och markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Svensk Fordonsladdning AB är återförsäljare och certifierad leverantör av några av marknadens ledande tillverkare av snabbladdare. Företaget är en av de största aktörerna när det gäller totalentreprenad för laddinfrastruktur och bygger laddinfrastruktur åt beställare över hela landet.