fbpx

Om två år planerar en majoritet av unga att köpa elbil

Antalet elbilar som enbart drivs av el (batteri) ökar stadigt. Men fortfarande handlar det bara om runt 2 procent av alla bilar på vägarna i Sverige just nu vilket betyder att en stor omställning är att vänta de närmsta åren.  

Bara fyra procent av svenskarna svarar att man kommer köpa sin första elbil, som enbart drivs av el/batteri, under 2022. Det verkar lossna 2024 och det är då som de flesta verkar sikta på att köpa sin första elbil. Allt enligt en ny Sifo-undersökning på uppdrag av Ecster. 

Intresset att köpa elbil är större ju yngre man är och sjunker ju äldre man blir. I åldersgruppen 16-34 år uppger 52 procent att de kommer köpa första elbilen 2024. För åldersgrupperna 35-55 år och 56-79 år är siffrorna 43 respektive 33 procent. Även de som tjänar mer och de som är inneboende/bor i kollektiv visar ett större intresse att köpa elbil.  

60 procent anser att de tar hänsyn till hållbarhet (social och miljöpåverkan) i mycket stor eller ganska stor utsträckning när de handlar nya sällanköpsvaror, som exempelvis ny bil. Den av riksdagen beslutade klimatbonusen om 70 000 kronor till de som köper ny elbil eller laddhybrid har enligt undersökningen gjort 18 procent mer positiva till att köpa elbil. Utbetalningarna har dock pausats på grund av att den avsatta potten, 2,91 miljarder kronor, redan förbrukats i år, men mer pengar är på väg. 

I takt med att elbilarna på vägarna blir fler krävs också att utbyggnaden av publik DC laddning snabbas på. Svensk Fordonsladdning är auktoriserad återförsäljare av marknadens ledande snabbladdare. Företaget är specialister inom fordonsladdning och har en mångårig erfarenhet av elfordonsladdning i alla segment, både inom elnät och entreprenadbranschen och har alltid målet att leverera högkvalitativa anläggningar som är hållbara över lång tid. 

Om undersökningen 
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 18-21 oktober 2021. Totalt intervjuades 1128 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.