fbpx

Ny toppnotering: Så många tjänstebilsförare väljer elbil.

Varje år kartlägger företaget LeasePlan hur svenska tjänstebilsförare ställer sig till elbil.

Cirka 3600 personer svarade i undersökningen vars utfall visar att hela 41% skulle välja en elbil om de skulle göra beslutet imorgon. Kontra föregående års undersökning, så har det ökat med tio procentenheter och 19 procentenheter upp från året innan det. Utvecklingen går i rekordfart. Dieselalternativet backar kraftigt.

VD för LeasePlan Sverige, Marcio Hociko säger:

– Det är glädjande att efterfrågan ökar så snabbt och att fyra av tio vill välja en eldriven bil nästa gång de byter bil. För första gången i mätningens historia hamnar el högst upp på tjänstebilsförarnas önskelista. Samtidigt visar undersökningen att bristen på laddstationer fortsatt är ett problem.

Bland de som inte kan tänka sig att välja elbil är enigheten stor om varför. 80 procent anser att räckvidden på en laddning är för kort. 70 procent svarar också att det finns för få laddstationer på flervalsfrågan om varför man inte kan tänka sig välja elbil.

– Utbyggnaden av antal laddstationer har gått framåt de senaste åren och för resor i städer eller längs med de största motor- och landsvägarna är det oftast enkelt att ladda. Men på landsbygden är det fortfarande svårare och som tjänstebilsförare är det ytterst viktigt att kunna resa obehindrat i hela landet, avslutar Marcio Hociko.

Utvecklingen går i rekordfart, men laddinfrastrukturen måste hänga med.

Omställningen till fossilfria fordon ställer stora krav på en väl utbyggd laddinfrastruktur runt om i hela landet. Svensk Fordonsladdning AB är genom sin långa erfarenhet och sin stora expertis på att kunna hantera omfattande och utmanande projekt, en av landets största aktörer när det gäller totalentreprenader för laddinfrastruktur. Företaget är återförsäljare och certifierad leverantör av några av marknadens ledande tillverkare av snabbladdare och erbjuder kompletta helhetslösningar som inkluderar allt från förstudie och projektering till installation och underhåll. Läs företagets senaste intervju med en av landets största bilhandlare, Toveks Bil, som nyligen gett i uppdrag till Svensk Fordonsladdning AB att leverera kompletta laddlösningar till deras verksamheter. Klicka här för att komma till intervjun.

Så svarade panelen

Vilket bränsle skulle du välja om du skulle göra ditt tjänstebilsval imorgon? 

(Jämfört med 2021 års undersökning).

El, 41% (31%).
Bensin + el, 35% (32%).
Diesel + el, 22% (33%).
Diesel, 10% (19%).
Bensin, 3% (3%)
Bensin + Fordonsgas, 1% (1%).
Bensin + Etanol 0%. (0%.)
Vet ej, 5% (5%.).

Anledningen till att inte välja elbil(Flerval)
(Jämfört med 2021 års undersökning).

Räckvidden per laddning är för kort, 81% (84%).
Det finns för få laddningsstationer, 70% (63%).
För att batteriet tappar prestanda i kyla, 42% (43%).
Det är för dyrt, 20% (29%).
Oro för batteriets livslängd, 18% (25%).
Annat, 15% (20%).
För att andrahandsvärdet är oklart, 12% (13%).
Bilmodellerna tilltalar mig inte designmässigt, 7% (7%).

Källa: LeasePlan