fbpx

Ny märkning för laddstationer och elfordon

Den 20 mars 2021 infördes en ny märkning för laddstationer och elfordon i hela EU. Syftet med märkningen är att underlätta för konsumenter att välja rätt kontakt för sitt fordon. Fordon som omfattas av den nya märkningen är personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, bussar samt mopeder, motorcyklar, tre- och fyrhjulingar. Dessutom skall all befintlig publik laddinfrastruktur märkas upp. Sedan tidigare finns motsvarande märkning för flytande och gasformiga drivmedel.

Den nya märkningen innebär att nya laddbara fordon skall förses med den nya dekalen vid ladduttaget samt i instruktionsböckerna. Dessutom ska alla publika laddstationer märkas upp med den nya dekalen i anslutning till ladduttaget eller på laddkabeln. För att underlätta för konsumenten kommer märkningen på de laddbara fordonen matcha med märkningen på de publika laddstationerna. Märkningen införs i hela EU den 20 mars, skriver Bil Sweden i ett pressmeddelande.

Kravet på ny märkning för laddstationer och laddbara fordon återfinns i EU-direktiv (2014/94/EU) och är implementerat i svensk lagstiftning genom Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2020:92). Sedan 2018 finns en liknande märkning för flytande och gasformiga drivmedel.

Mer information om ny märkning för laddstationer och elfordon finns även att tillgå på https://fuel-identifiers.eu/ eller hos närmaste återförsäljare. 

För att påminna lite om de olika begreppen som rör AC och DC laddning, klicka här!