fbpx

Minskade utsläpp i trafiken främst tack vare elbilsökningen, enligt Trafikverket.

Trafikverkets preliminära rapport visar att utsläppen av växthusgaser från trafiken minskade 2021 jämfört med 2020. Trafikmängden har ökat men minskningen är ändå 0,3 procent. Personbilstrafiken ökade med 4 procent och den tunga lastbilstrafiken med 6 procent.

Enligt rapporten är minskningen av utsläppen hos nya bilar beror till störst del på att andelen elbilar ökat från 10 till 19 procent i nybilsregistreringen och att nära varannan nyregistrerad personbil var laddbar förra året. Vid årsskiftet 2021/2022 var andelen laddbara personbilar i trafik 5,9 procent en ökning från 3,6 procent ett år tidigare.

Sett till hela personbilsflottan bidrar även utskrotning och en minskad användning av äldre bränsletörstiga fordon. Den höjda reduktionsplikten medförde en ökad andel HVO i diesel och ökad andel förnybart i bensin vilket var den bidragande orsaker till att den äldre delen av fordonsflottan också kunde minska utsläppen. Andelen förnybar energi inom vägtransporterna under 2021 ökade till 26 procent jämfört med 24 procent under 2020.

Genom åren har utsläppen minskat kraftigt.

Sverige hade tidigare de högsta koldioxidutsläppen per kilometer för nya personbilar inom EU. 2020 hade vi näst lägst utsläpp bland nya bilar i EU efter Nederländerna. Utsläppen behöver däremot minska mer för att nå klimatmålen för vägtrafiken. Till 2030 måste utsläppen minska i genomsnitt med nio procent per år. Pandemin påverkade också den totala trafikmängden. Under pandemins första år arbetade allt fler hemifrån vilket minskade trafikmängden. Allt fler valde också att cykla framför att åka bil eller kollektivt.

Svensk Fordonsladdning erbjuder helhetslösningar inom snabbladdning, laddboxar, laddstationer för privatpersoner, BRF, företag och industri. Mer information om våra produkter och tjänster hittar du här >>