fbpx

Materialet i elbilsbatterier skall bli spårbara

En grupp bestående av 11 företag och organisationer, bland andra BMW, Audi, kemijätten BASF och den tyska vetenskapsakademin Acatech, har fått 85 miljoner kronor av den tyska staten för att utveckla ett standardiserat system där alla batterier som tillverkas eller används i EU får en digital identitet där det tydligt skall framgå var råmaterialen kommer ifrån samt hur stort klimatavtryck varje batteri har.

Varje batteri skulle exempelvis kunna få en QR-kod kopplad till en databas med en typ av innehållsförteckning som ska göra det enkelt att få en översikt över vilka material varje batteri innehåller och var de kommer ifrån. Det ska göra det lättare att säkerställa att råvarorna är framtagna på ett etiskt sätt och beräkna hur stort klimatavtryck varje batteri har.

EU har kommit med en kommande lagstiftning som väntas kräva en transparens som går i linje med detta projekt.

Enligt detta lagförslag, som väntas röstas igenom senare i år måste alla batterier senast 2027 komma med en tydlig redovisning av både klimatavtryck, mängd återvunnet innehåll och att tillverkningen har skett enligt en etisk produktionsstandard. Enligt tyska myndigheter är det nylanserade projektet i landet det första försöket som gjorts för att ta fram en lösning som ska göra det möjligt att följa de nya EU-reglerna. Den globala efterfrågan på batterier förväntas 14-faldigas fram till 2030.

Svensk Fordonsladdning AB levererar helheten inom snabbladdning.

Genom vår mångåriga erfarenhet på DC laddning så kan vi leverera de riktigt stora och utmanande projekten. Vi utför helheten från projektering och markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Om utvecklingen mot fossilfritt ska kunna hålla farten är det viktigt att utbyggnaden av laddinfrastruktur går minst lika snabbt. Svensk Fordonsladdning är återförsäljare och certifierade leverantör av några av marknadens ledande tillverkare av snabbladdare och erbjuder kompletta helhetslösningar som inkluderar allt från förstudie och projektering till installation och underhåll.