fbpx

Laddhastigheter vid DC laddning

Laddhastigheter vid DC laddning kan variera stort. Vi på Svensk Fordonsladdning ska här klargöra lite kring Laddhastigheter vid DC laddning. Men först tänkte vi påminna om skillnaden mellan AC och DC laddning. Vi förklarar mer om detta i vår artikel här!

Storleken på elbilars batterier mäts i kilowattimmar (kWh). Hur snabbt batteriet kan laddas upp mäts i enheten kilowatt (kW). Ett exempel, om en elbil med batterikapaciteten 50 kWh och det snabbladdas med DC laddare 100 kW borde det betyda att det tar en halvtimme att ladda elbilen från tomt till fullt batteriet.

Helt så enkelt är det dock inte. Den maximala hastigheten man kan ladda ett elbilsbatteri med DC laddning styrs av hur laddat det aktuella batteriet är. Under vintern kan det ta längre tid på grund av till exempel kyla, läs mer om hur kylan påverkar batterierna här!

När vi laddar ett batteri oavsett fabrikat följer laddningen en kurva, där det går snabbast ladda från ca 0-80%. För att åskådliggöra detta illustrerar vi nedan genom en kurva hur en laddning kan se ut. I verkligheten kan detta variera från bil till bil.

Kurva som visar laddeffekt och tid

Hur ofta ska man ladda?

Jämför vi olika laddkurvor och användning så kan man se att det är lönsamt att ladda mindre och ofta under långresor. Exempel på detta ges i bilden nedan.

Låt oss ge ett exempel och säga att din elbil har en total räckvidd på 50 mil och du ska köra totalt 100 mil. På din resa innebär det i teorin, om du startar med fullt batteri, måste ladda batteriet en gång under resan om du tänker nyttja batteriets fulla kapacitet. (50 mil + 50 mil = 100 mil).

Räkna med att laddstoppet från 0 till 100 procent tar totalt 60 minuter. Den första halvan tar 20 minuter medan den andra halvan tar 40 minuter. Totalt spenderar du då 60 minuter vid laddstationen under långresa. (50 mil + 50 mil (60 minuter) = 100 mil).

Genom att planera hur du laddar kan du korta ner den totala restiden. Du påbörjar den första etappen på de första 50 milen som vanligt. Du startar laddningen men väljer denna gången att endast ladda till 50 procent vilket tar 20 minuter. Sedan åker du vidare ytterligare 25 mil och gör ett andra laddstopp, också till 50 procent vilket tar 20 minuter. (50 mil + 25 mil (20 minuter) + 25 mil (20 minuter) = 100 mil ).

I det andra exemplet har du endast spenderat 40 minuter vid laddstationen, istället för 60 minuter som vid det första exemplet.

DC laddning i verkligheten – Så ser det ut

Ovanstående exempel kan såklart skilja sig avsevärt från dagens bilar. De flesta elbilarna laddar som snabbast vid låga batterinivåer och upp till omkring 80 procent. Därefter brukar de flesta elbilarna drastiskt tappa laddhastighet.

Sammanfattningsvis ska man fokusera på att ladda upp till den nivån där laddhastigheten drastiskt avtar. Om jag kan välja att ladda när jag kommit fram och inte har så långt kvar på resan kan man klara sig genom att endast snabbladda så mycket som du behöver för att nå målet. De flesta färddatorer i dagens bilar räknar ut rutterna åt dig genom att kartlägga de publika laddstationer som finns längs vägarna.