fbpx

Kvalificerade som leverantör till Adda inköpssystem

Svensk Fordonsladdning är kvalificerade som leverantör till Adda inköpssystem, laddningspunkter 2018-2 DIS den 10 maj 2021. När användningen av elbilar ökar i landet, ökar också behovet av laddningspunkter till elbilar. Syftet med Laddningspunkter 2018-2 är att hjälpa kommuner i ambitionen att bidra till en bättre miljö och genomförandet av målen i Agenda 2030, där utsläppen ska minska med 70%, jämfört med 2010.

Svensk Fordonsladdning är kvalificerade som leverantör till Adda inköpssystem som hittills enda leverantör på samtliga 6 delområden. Efter en lång process under vintern blev det äntligen klart i början av maj.

Detta var ännu en framgång som vi värderar högt, det har pågått ett intensivt arbete med att kvalificera sig och jag tycker det visar på en enorm styrka att vi nu är kvalificerade på alla delområden, säger Robert Nilsson, VD på Svensk Fordonsladdning.

Om inköpssystemet

Målet är att det dynamiska inköpssystemet (DIS) ska innehålla ett utbud av laddningspunkter med kringliggande tjänster som kan tillgodose de flesta behoven från normalladdning till snabbladdning. Detta för att ni både ska kunna planera för era kommande behov av laddningspunkter och komplettera befintlig laddinfrastruktur.

De upphandlande myndigheter som kan använda DIS:et befinner sig i olika skeden av elektrifieringen av sin fordonsflotta och kommer därför att ha behov av olika produkter och tjänster under DIS:ets giltighetstid. Underlaget ger möjlighet för upphandlande myndigheter att precisera och anpassa vissa krav utifrån egna förutsättningar och mål.

Inköpssystemet omfattar

Kategori 1 – Helhetslösning AC-laddning

Kategori 2 – Helhetslösning DC-laddning

Delområde 3 – Helhetslösning AC- och DC-laddning

Delområde 4 – AC-laddare

Kategori 5 – DC-laddare

Kategori 6 – Tjänster

Vem kan använda systemet?

Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

För frågor kontakta någon av våra medarbetare här!