fbpx

Intervjuer med Svensk Fordonsladdning

lorem ipsum

”lorem ipsum”

xxxxxx – xxxx, Svensk Fordonsladdning

HR-administratör

Andrea Martín

Är det svårt att hitta rätt kompetenser vid rekrytering?

Det senaste decenniet har det varit brist på elektriker i Sverige och den stora omställningen när det kommer till elektrifiering av samhället gör att det nu finns många konkurrerande verksamheter som skriker efter samma kompetens. För vår del handlar det om att fortsätta visa att vi är ett av Sveriges ledande företag inom branschen och att vi kan erbjuda en attraktiv arbetsplats med allas, kunder som medarbetares, framgång i fokus.

På vilket sätt driver HR personalutveckling inom bolaget?

Att ha en HR-anställd är nytt för Svensk Fordonsladdning vilket gör att mycket arbete nu läggs på att sätta våra rutiner för att fortsätta driva personalutvecklingen inom bolaget framåt. Med det sagt har Svensk Fordonsladdning alltid varit måna om att personalen ska få relevant utbildning som krävs för yrkesrollerna och därmed fortsätta utöka sin spetskompetens.

Vilken är den största utmaningen för branschen?

Utöver bristen på utbildad personal så skulle jag säga att den största utmaningen för branschen är att det svenska stamnätet ska kunna möta den ökande efterfrågan på el.

Antalet svenska elfordon och tillgängliga laddpunkter går i otakt. Vad löser upp den knuten?

Det är den stora branschfrågan för tillfället. Ur ett HR-perspektiv ser jag återigen att resurser, kompetens och återväxt måste säkerställas snabbt. Det är dock bara en del av lösningen.

Projektledare

Melinda Svensk

Vad lockade dig till denna bransch?

xxx

På vilket sätt skulle man kunna påskynda elektrifieringen av samhället?

xxx

Vilken är den största utmaningen för branschen?

xxx

Antalet svenska elfordon och tillgängliga laddpunkter går i otakt. Vad löser upp den knuten?

xxx

Key Account Manager

Max Junell Simonsson

Vilka tydliga trender ser du just nu gällande kunders val av laddare?

Jag tycker generellt att fler kunder ser de ekonomiska fördelarna med att installera DC-laddare på sina anläggningar. Min bild är att många tidigare sett fordonsladdare som en service, ett typ av komplement till annan verksamhet, men nu vet man att det finns pengar att tjäna i att investera i en publik laddmiljö.

Vilka frågor möter du oftast under dina kundsamtal?

Det är mycket beroende på vad kunden har för typ av verksamhet. Gäller det publik snabbladdning så är det många frågor om vilka bidrag som finns att söka och då är vi ett stöd i hela processen. När det kommer till transportföretag så är det oftast lite fler frågor angående effektbehov. Då får vi vara med och lägga ett pussel för att hitta en laddlösning som funkar för just deras unika verksamhet.

Vilken är den största utmaningen för branschen?

Som många redan vet så har vi en utmaning idag när hela samhället ska elektrifieras, så elnätets utbyggnad i kombination med producerad kraft är den största utmaningen skulle jag säga. Då kan energilagring vara en teknik som kan hjälpa till när en nätanslutning inte räcker till. Utvecklingen av energilager går i rasande fart och det är väldigt bra att Svensk Fordonsladdning kan erbjuda helhetslösningar som stöttar upp elnätet.

Antalet elfordon och tillgängliga laddpunkter går i otakt. Vad löser upp den knuten?

Ska vi klara klimatmålen som är uppsatta i Parisavtalet så är omställningen från fossila bränslen till eldrift en nödvändighet. Därför måste samhället förenkla och fortsätta med bidragsstöd till de som ska elektrifiera sina fordon och investera i fordonsladdning. Det är också extremt viktigt att de publika laddpunkter som redan finns i samhället verkligen är i drift och fungerar. Mitt råd – ta hjälp av en kompetent partner med helhetslösningar inom fordonsladdning, som genom sitt löpande underhåll, kan säkerställa driften.