fbpx

Infrastruktur för elbilsladdning får 1,4 miljarder kronor i stöd de kommande tre åren, meddelar regeringen.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur måste påskyndas ytterligare, regeringen avsätter därför närmare en halv miljard kronor per år under de kommande tre åren. 

Under 2023 uppgår investeringen till cirka 400 miljoner kronor, och kommer att kunna sökas via naturvårdsverkets ”Klimatklivet”. Under 2024 och 2025, satsas ytterligare 500 miljoner kronor respektive år. Totalt sett handlar det om 1,4 miljarder kronor, över en tre års period som är riktat mot utbyggnaden av laddinfrastruktur. 

Klimatklivets anslag kommer ligga på totalt ca 3,1 miljarder kronor under 2023, inklusive den riktade satsningen på utbyggd laddinfrastruktur.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) säger till TT:

-Målet är att infrastrukturen ska finnas på plats för att folk ska våga investera i en elbil. Man ska kunna använda en elbil oavsett om man bor i glesbygd eller i stan. Det ska finnas bra laddinfrastruktur där människor bor, arbetar och reser. Klimatklivet har varit ett effektivt sätt att få ned våra utsläpp, säger Romina Pourmokhtari.

Hon hänvisar till att de åtgärder som hittills har fått stöd väntas minska utsläppen med 2,5 miljoner ton om året. Vi märker att här fungerar någonting, och då vill vi specifikt satsa på det, säger ministern.

På tisdag kommer budgeten att presenteras i sin helhet. 

Svensk Fordonsladdning AB har lång erfarenhet av ansökningsprocessen.

När mer information om ovan nämnda stöd kommer, planerar bolagets organisation, precis som tidigare ansökningsomgångar, att vara behjälpliga med ansökningsprocessen för intressenter runt om i hela landet.

Kom i kontakt med oss, här.