fbpx

Hela 320 stycken nya laddstationer med hjälp av stöd via Klimatklivet år 2022. Hur står sig ökningen totalt sett, i förhållande till ökningen av antalet elfordon? 

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, betong och textil.

Klimatklivet har under 2022 genomfört två utlysningar för anbud på publik laddinfrastruktur. En del ansökningar som kommit in under året kan bli beviljade bidrag i början av 2023. 

För 2023 är anslaget för Klimatklivet 3,1 miljarder kronor varav 400 miljoner är en särskild satsning på laddinfrastruktur. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel. 

Naturvårdsverket, som handlägger Klimatklivet, meddelar nu att antalet laddstationer har ökat markant med hjälp av stöd från Klimatklivet, särskilt snabbladdstationer och laddstationer för tunga fordon. Under 2022 har 320 laddstationer fått stöd, vid dessa kommer närmare 2 900 elfordon kunna ladda.

Anna Bredberg, chef för Klimatklivets transportenhet på Naturvårdsverket:

– Fler laddstationer än någonsin har fått stöd från Klimatklivet. Vi ser också att det blir en jämnare fördelning över landet. Det bidrar till att det blir enklare att köra elbil i hela Sverige.

Snabbladdstationer med en effekt på 150 kW och uppåt är den typ av laddare som ökat särskilt mycket. 130 nya snabbladdstationer har fått stöd under året. Sju bilar kan i genomsnitt ladda vid varje laddstation, vilket betyder att över 900 bilar kommer kunna snabbladda bilen vid dessa nya laddstationer, från Malmö i söder till Gällivare i norr. Det är dubbelt så många som antalet snabbladdstationer som fått stöd från Klimatklivet 2015-2021. 

– På många platser i landet där det inte funnits några möjligheter att ladda bilen blir det nu möjligt att ladda på tjugo minuter. Det gör att fler kommer kunna ta elbilen på väg till fjällen, sommarsemestern eller andra längre resor inom landet, säger Isak Öhrlund handläggare inom Klimatklivet.

Mer stöd till laddning för tunga fordon. 

Under 2022 har Klimatklivet gett stöd till 34 publika laddstationer för tunga fordon. 

– Fler eldrivna godstransporter blir nu möjliga. 114 lastbilar kommer kunna ladda ute vid vägarna vid de laddare som fått stöd till under året. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Mer stöd till laddning för tunga transporter kommer också från Energimyndigheten och deras regionala elektrifieringspiloter, säger Isak Öhrlund.

Karta över publika laddstationer i Sverige som fått bidrag från Klimatklivet 2015-2022. Gul avser destinationsladdstationer. Röd avser snabbladdstationer. Blå avser snabbladdstationer för tunga fordon. Karta från ©Lantmäteriet 

Ett fortsatt stort behov

Statistikdatabasen ELIS, kom nyligen med nya siffror som visar att antalet laddpunkter har ökat snabbt i Sverige sedan sommaren 2022. Sätts ökningen i förhållande till den lavinartade ökningen av antalet elfordon finns dock fortsatt ett enormt behov av att utöka laddinfrastrukturen både idag och över en lång tid framåt. Energibolaget Monta gjorde nyss en undersökning som visar att det i genomsnitt går 24 elbilar per publik laddpunkt i Sverige, vilket är en försämring kontra 20 elbilar per laddpunkt under det föregående året. EU:s rekommendation ligger på 10 elbilar per laddpunkt.

Behöver du hjälp med din ansökan i kommande stödomgångar, av våra experter?

Svensk Fordonsladdning AB utför helheten från stödansökan, projektering, markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Bolaget är återförsäljare och certifierade leverantör av några av marknadens ledande tillverkare av snabbladdare och erbjuder kompletta helhetslösningar som inkluderar allt från förstudie och projektering till installation och underhåll.

Källor:

Naturvårdsverket

Elbilsstatistik.se

Lantmäteriet