fbpx

Genombrott för Northvolt

Northvolt tillverkar sin första återvunna battericell
Batteritillverkaren har nått en milstolpe i dess utveckling och lyckats tillverka sin första battericell av återvunnet material. Ett stort steg i sig, menar bolaget, men på sikt vill man göra mer när det kommer till batteriets kretslopp.

Processen har genomförts vid Northvolt Labs i Västerås. I ett pressutskick beskriver Northvolt detta som ett genombrott i batteriindustrin, och en milstolpe i Northvolts uppdrag att genom hållbar batteriförsörjning påskynda den gröna omställningen.

Den nytillverkade battericellens nickel-, mangan-, och koboltbaserade katod ska ha tillverkats med 100 procent återvunnet material från tidigare batteriavfall. Detta efter att Northvolt separerat metallerna från föroreningar med hjälp av en vattenlösning.

– Vi har visat ett tydligt sätt att sluta batteriets kretslopp och att det finns ett hållbart, miljömässigt fördelaktigt alternativ till konventionell gruvdrift för att utvinna råvaror till batteriproduktionen. Processen kan återvinna uppemot 95 procent av metallerna i ett batteri, till en renhetsnivå i nivå med nyutvunnet material. Det vi behöver göra nu är att skala upp återvinningskapaciteten, fortsätter miljöchef Emma Nehrenheim.

Miljöchefen hänvisar till Revolt-verksamheten som anläggs i anslutning till Northvolt Ett i Skellefteå, med byggstart under första kvartalet 2022. Vi har tidigare berättat att Northvolt tänker skala upp återvinningskapaciteten på denna anläggning med hela 400 procent, från 25 000 ton till 125 000 ton per år. 

Läs mer om batterierna här

Svensk Fordonsladdning erbjuder helhetslösningar inom snabbladdning, laddboxar, laddstationer för privatpersoner, BRF, företag och industri. Mer information om våra produkter och tjänster hittar du här >>