Forskning visar att eldrivna lastbilar är mer lönsamma – även för tunga transporter

Ny forskning visar att eldrivna tunga transporter kommer inom kort vara ekonomiskt konkurrenskraftiga.

Forskning visar att eldrivna lastbilar är mer lönsamma – även för tunga transporter

Eldrivna tunga transporter kommer inom kort vara ekonomiskt konkurrenskraftiga, enligt ny forskning. Nu kräver branschen krafttag för att snabbt bygga ut laddinfrastrukturen.

Vi är på en ”tipping point” för att tunga transporter ska löna sig att elektrifiera.

Eldrivna lastbilar har generellt setts som en ekonomisk omöjlighet. En alltför stor del av lastutrymmet skulle ätas upp av batterier, menar skeptiker. Det skulle göra transporterna till en förlustaffär. Men en ny beräkningsmodell från Stockholm Environment Institute (SEI) vänder upp och ner på gamla sanningar. Eldrivna lastbilar kan visst konkurrera med dieseldrivna dito.

”Vi har jämfört en stor bredd av storlekar på lastbilar och givet att man har tillgång till snabbladdning så är tunga transporter mer konkurrenskraftiga än lätta. Det går lite emot det som varit konventionell kunskap tidigare”, säger Olle Olsson, senior researcher på Stockholm Environment Institute (SEI) som tillsammans med Björn Nykvist gjort studien.

Olle Olsson och Björn Nykvist på Stockholm Environment Institut.
Olle Olsson och Björn Nykvist på Stockholm Environment Institut. Foto:SEI

I sin modell så har forskarna räknat på när – och under vilka förutsättningar – som det är ekonomiskt fördelaktigt att köra på eldrift jämfört med diesel. Som en grundförutsättning har forskarna utgått från de EU-lagar som reglerar hur långt en lastbilschaufför får köra innan hen måste vila. 

Det innebär att efter varje 4,5 timmars pass på vägen så måste chauffören ta en paus från ratten i minst 40 minuter. Omräknat till mil handlar det om sträckor på upp mot 30 mil i stöten innan det är dags för den obligatoriska pausen – under vilken fordonet kan laddas upp.

Forskarna har i modellen utrustat lastbilarna med tillräcklig batterikapacitet för att klara att köra den tänkta sträckan. Resterande utrymme går att köra varor på. Studien visar att vi är nära en ”tipping point” då det är ekonomiskt konkurrensmässigt att köra på el jämfört med diesel.

”Trenden är att kostnaden för batterier går ner och att de blir bättre. Inom 5-10 år på sin höjd så är de allra flera av fallen ekonomiskt fördelaktiga. Förmodligen går det snabbare än så”, säger Olsson.

Lastbilstillverkaren Scania, som liksom konkurrenten Volvo, valt att satsa på eldrivna tyngre transporter, är övertygade om att transporter inom samtliga segment kommer att gå att elektrifiera och att det förmodligen sker snabbare än vi trott.

”Studien drar slutsatser som vi också har dragit och det blir tydligt är att ju längre man kör desto mest fördelaktigt blir batteridrivet eftersom bränslet blir så mycket billigare.  Bara tre-fyra år bort så ser vi att tekniken och affärscaset gör att det blir intressant även för fjärrtransporter”, säger Karin Hallstan, Head of Corporate Communications and PR, på Scania. 

Karin Hallstan, Head of Corporate Communications and PR, på Scania.
Karin Hallstan, Head of Corporate Communications and PR, på Scania. Foto:Scania

Pusselbiten som saknas nu är ett utbyggt nätverk av snabbladdare längs med vägarna – både i Sverige och i Europa. Och både Olsson och Hallstan vill se en snabbare utbyggnad. 

”En flaskhals är den el-infrastruktur som inte finns i dag. För att var framtidssäkert så måste samhället se till att det finns kapacitet vid de stora transportstråken. Det här är en snabb utveckling. För bara några år sedan trodde ingen på detta. Nu är det i alla högsta grad relevant att bygga ut det”, säger Olsson.

”Det är infrastrukturen som är den stora utmaningen. Det måste inte bara finnas laddstolpar för tyngre fordon utan kraften måste också komma fram till stolparna. Där kan vi inte hålla på och utreda i sju år, utan det det måste ju till nu. Våra kunder vill börja använda lastbilarna nu”, säger Hallstan.

Enligt billtillverkarnas intresseorganisation ACEA behöver antalet utsläppsfria lastbilar på europeiska vägar öka från dagens drygt 2.000 till 200.000 fram till 2030 om EU: s koldioxidmål ska nås.

Källa:
www.di.se/hallbart-naringsliv/ny-forskning-eldrivna-lastbilar-mer-lonsamma-aven-for-tunga-transporter/

Omslagsfoto: Volvo