Företag

Kompletta lösningar för företag av alla storlekar.

Kompletta lösningar för företag av alla storlekar.

När behovet av att kunna ladda på jobbet ökar och fler elektrifierar sina fordonsflottor ställer det höga krav på tillgänglighet av laddning.

Är du i behov av fordonsladdning?

Med vårat helhetserbjudande gör vi det enkelt för företag att erbjuda elfordonsladdning till anställda, kunder och besökare. I våran helhetslösning ingår allt från Projektering till Drift & Underhåll samt en betaltjänst som gör att ni sparar tid och pengar då ni slipper onödig administration. 

Bilhandlare.

Fordonshall och besöksparkeringar.

Tjänstefordon.

Laddning av tjänstebilar och fordonsflottor.

Parkering.

Erbjud laddning för både personal och besökare.

Person med varseljacka med Svensk Fordonsladdings logotyp på genomför Drift & Underhåll på snabbladdare.

Drift & Underhåll.

Ett komplett sortiment av tjänster för laddning av personbilar i offentliga miljöer.

Energilagring.

Kompletta laddlösningar för industri och tunga fordon med målsättning att erbjuda lösningar oavsett behov.

Bli en del av förändringen.

Med dagens omställning från fossila bränslen till eldrift har vi blivit specialister inom fordonsladdning för att främja den Svenska laddinfrastrukturen. 

Nyheter & artiklar.

Ett komplett sortiment av tjänster för laddning av personbilar i offentliga miljöer.

Vi hjälper dig att söka aktuella bidrag.

Kompletta laddlösningar för industri och tunga fordon med målsättning att erbjuda lösningar oavsett behov.

Prata med en expert.
Vill du veta mer om våra produkter och tjänster är du välkommen att kontakta oss så får du prata med någon av våra experter!