fbpx

Europas största P-hus för elbilar etableras i Stockholm.

Stockholm stads projektet med att elektrifiera trafiken och bygga över 100 000 nya laddplatser för elbilar fortsätter.

I mars öppnar Europas största parkeringshus för laddbara bilar i Stockholm.

På gränsen mellan Stockholm och Solna färdigställs nu ett 550 meter långt parkeringshus där alla parkeringsplatser från början förses med laddplatser. Det handlar om Stockholm Parkerings nya p-hus Hagastaden, där samtliga 1000 parkeringsplatser kommer att förses med laddinfrastruktur.

Daniel Helldén (MP) – trafikborgarråd i Stockholms stad säger: Vi har som mål att Stockholms stad skall vara världsledande i att minska klimatutsläppen. Då måste det vara enkelt att välja bort bensin- och diesen bilen. Därför öppnar vi nu Europas största parkeringshus för laddbara bilar.

P-hus Hagastaden öppnas i etapper. I vår blir totalt 800 laddparkeringsplatser tillgängliga. Det är en anläggning placerad helt under mark, med tre bilinfarter och gångentréer från elva trapphus. På marknivå kommer nya Norra stationsparken att byggas, med en yta på 18 000 kvadratmeter. Under åren fram till 2030 ska över 100 000 nya laddplatser för elbilar byggas i staden.

Redan 2026 ska stadens bolag Stockholm Parkering erbjuda laddmöjlighet i samtliga sina garage.

Svensk Fordonsladdning AB har genom sitt mångåriga erfarenhet på DC laddning förutsättningarna att leverera de riktigt stora och utmanande projekten. Vi utför helheten från projektering och markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Om utvecklingen mot fossilfritt ska kunna hålla farten är det viktigt att utbyggnaden av laddinfrastruktur går minst lika snabbt.

Svensk Fordonsladdning är återförsäljare och certifierade leverantör av några av marknadens ledande tillverkare av snabbladdare och erbjuder kompletta helhetslösningar som inkluderar allt från förstudie och projektering till installation och underhåll.