fbpx

Europaparlamentet har röstat. Totalförbud mot nya bensin och dieselbilar från 2035.

Europaparlamentet i Bryssel har nu röstat igenom det förslag vi tidigare rapporterat om. 

Från år 2035 är koldioxidutsläpp från personbilar och skåpbilar, förbjudet i EU.

Utfallet av rösterna blev 340-279 vilket betyder att Europaparlamentet godkände den kompromiss som representanter från parlamentet och EU-länderna enades om den 28 oktober. 

Man bedömer att detta i praktiken betyder förbud för förbränningsmotorer från detta år.

Ett delmål har sats till 2030 om 55 procents minskade koldioxidutsläpp från nya personbilar och 50 procents minskade utsläpp från nya skåpbilar.

Den nederländske liberalen Jan Huitema, säger i ett uttalande:

”Denna förordning uppmuntrar tillverkning av fordon med inga och låga utsläpp. Målen skapar tydlighet för bilindustrin och stimulerar innovation och investeringar”, sade parlamentets huvudförhandlare”

Biltillverkare med små volymer (1.000 till 10.000 nya bilar per år eller 1.000 till 22.000 skåpbilar) får undantag till slutet av 2035. Ett permanent undantag kommer att finnas för tillverkare av färre fordon än 1.000 per år, kallat Ferrari-undantaget eftersom det främst rör sig om sportbilar.

Vartannat år från år 2025 skall man utvärdera hur EU närmar sig målet om noll utsläpp för fordon, inklusive effekten på konsumenter, sysselsättning och tillgången på fordon med låga utsläpp. Nästa steg är att EU-länderna i ministerrådet röstar om överenskommelsen för ett slutligt godkännande. Lagstiftningen är en del av EU:s stora klimatpaket Fit for 55, som ska sänka utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030 jämfört med 1990.

Den stora utmaningen.

Antalet elbilar inom Sverige ökar lavinartat och utbyggnaden av laddinfrastrukturen sker inte i samma takt. När elbilarna når en brytpunkt där dom är fler än fossildrivna bilar kommer det krävas mängder av lättillgängliga laddmöjligheter i samhället.

Elbilsladdning kommer vara en service många förväntar sig på dom allra flesta ställen man besöker likt snabb-matställen, hotell- & nöjesanläggningar och gallerior. 

Därför gäller det att ligga i framkant, våga investera och förutse sitt kommande behov. 

Just nu ökar antalet laddbara bilar procentuellt mycket snabbare än publika laddpunkter vilket kommer medföra stora utmaningar för den svenska infrastrukturen i framtiden.

Svensk Fordonsladdning AB är en ledande leverantör av helhetslösningar inom DC-laddning över hela landet. Bolaget är specialister inom fordonsladdning med målet att leverera högkvalitativa anläggningar som är hållbara över lång tid. 

Företaget är återförsäljare och certifierade leverantör av några av marknadens ledande tillverkare av snabbladdare och erbjuder kompletta helhetslösningar som inkluderar allt från förstudie och projektering till installation och underhåll. 

Varmt välkommen att kontakta våra experter.

Källa: di.se