fbpx

EU-beslut: Förbjuder förbränningsmotorbilar år 2035

Sommaren 2021 lade EU-kommissionen fram sin klimatplan ”Fit for 55” och därav togs det första konkreta steget mot ett förbud av fossilbilar inom EU.

Planen i stort har en målsättning att tillverkarna succesivt skall minska sina koldioxidutsläpp.

Koldioxidutsläppen skall minska med 20 procent till 2025 jämfört med 2021. 2030 ska utsläppen ha sänkts med 55 procent och 2035 ska de vara noll.

Innan förslaget blir verklighet måste det också godkännas av EU:s medlemsländer. Ett steg på vägen att göra verklighet av ”Fit for 55” togs den 11 maj när EU-parlamentets klimatutskott röstade ja till förslaget. Omröstningen slutade med 46 röster för ja, 40 för nej och två som lade ned sina röster.

EU-kommissionen röstade också för att ta bort rabatter på elbilar. Man anser att de inte längre fyller något syfte. Detta har också nämnts i andra sammanhang, av bland annat Volvos förre vd Håkan Samuelsson.

Bilföretagen kommer även fortsättningsvis att få rabatter på sina koldioxidutsläpp om man utrustar bilarna med viss teknik. På så vis tillåts de släppa ut mer i verkligheten än vad gränserna egentligen tillåter. Fram till 2024 är rabatten 7 gram/km, och sedan fasas den ner till 5 gram/km 2025, 4 gram 2027 och 2 gram till slutet av 2034.

Från 2025 och framåt ska en årlig rapport om omställningens inverkan på bilköparna, sysselsättningen, andelen koldioxidfri energi och andrahandsmarknaden presenteras. EU-kommissionen ska också ta fram ett regelverk för hur man ska räkna ut livscykelanalyser för bilar och bränslen samt utsläpp från bilarna.

Man röstade därtill nej till att syntetiska bränslen ska räknas som nollutsläpp, vilket skulle ha varit ett sätt att gå runt stoppet för helt elektrifierade bilar.

I takt med att den enorma omställningen mot fossilfria leveranser och hållbara transporter ställs stora krav på en väl utbyggd laddinfrastruktur i hela landet. Vi på Svensk Fordonsladdning har erfarenheten och produkterna som krävs för alla typer av fordonsladdning och installerar över hela landet, varmt välkommen att kontakta oss!

Svensk Fordonsladdning erbjuder helhetslösningar inom snabbladdning, BRF, företag och industri. Mer information om våra produkter och tjänster hittar du här >>