Energilagring

Energilager - en lönsam och hållbar investering

Energilager - en lönsam och hållbar investering

Vi hjälper er bygga en framtidssäker och hållbar energilagringslösning. Med vår helhetslösning tar vi er från idé till färdig anläggning. Balansera och optimera din fastighet med ett energilagringssystem.

Från idé till verklighet

Svensk Fordonsladdning erbjuder skalbara helhetslösningar för alla typer av verksamheter. Vi tar ansvar genom hela projektet, och tar er från idé till färdig anläggning, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

 • Smidig integration i er befintliga elanläggning.
 • Lagra er solenergi och använd när behov uppstår.
 • Bidra med stödtjänster och tjäna pengar på ert energilager.
 • Öka tillgänglig effekt i fastigheten utan att höja fastighetens huvudsäkring.

Aros Auto etablerar energilagring i samband med fordonsladdning.

I ett nära samarbete med Svensk Fordonsladdning AB tar man steget in i framtiden och etablerar både fordonsladdning och ett energilager.

Ekonomiska fördelar med energilagring

Möjligheten att lagra energi under perioder med låg belastning och därmed låga kostnader, minska höga förbrukningstoppar och bidra med stödtjänster är bara några av fördelarna med våra energilagringssystem.

Lastutjämning innebär normalt att energi lagras under perioder med låg systembelastning och tillförs under perioder med hög efterfrågan. Under perioder med hög förbrukning matas energi från energilagringslösningen, vilket minskar utnyttjandet av produktionsenheter med höga produktionskostnader. Med lastutjämning kan investeringar i nätuppgraderingar eller ny produktionskapacitet skjutas på framtiden.

Topplastreduktion liknar lastutjämning men syftar i första hand till att minska förbrukningstoppar snarare än till att förbättra driftekonomin. Målet är att undvika installation av överföringskapacitet som säkerställer effekttillförseln vid förbrukningstoppar i nät med mycket varierande belastning. Energilagring ger snabb respons och utsläppsfri drift och är därmed en perfekt lösning för användningsområdet.

Den föränderliga, intermittenta effekten från ett kraftverk för förnybar energi, till exempel vind- eller solkraft, kan hållas på angiven nivå under en viss tid. Ett energilagringssystem jämnar ut produktionen och styr produktionsvariationen (MW/min) så att snabba spännings- och effektförändringar i elnätet elimineras.

Produktionen av intermittent el från förnybara och andra källor i kombination med variabla laster resulterar i avvikelser från nätets märkfrekvens. Med energilagringssystem kan balansen mellan tillgång och efterfrågan återställas på ett smidigt sätt. Systemet laddas och laddas ur beroende på om nätfrekvensen ökar eller minskar, inom fastställda gränsvärden.

Efterfrågan på högkvalitativ el har ökat. Det i takt med den digitala ekonomin och en större användning av känslig elektronisk utrustning och microprocessbaserade styrenheter. Trots det har investeringarna i många elnät världen över inte hållit samma takt vilket har gjort dem ännu mer känsliga för störningar som spänningsfall och korta elavbrott. Energilagringssystem med korrekt och snabb respons förbättrar elkvaliteten och skyddar ledningar nedströms mot kortvariga driftpåverkande störningar i nätet.

För att energilagringssystemet ska fungera som ett nätanslutet reservaggregat hålls det på en nivå som gör att det kan aktiveras direkt vid ett eventuellt avbrott i kraftgenerering eller -överföring. Beroende på tillämpning kan systemet svara inom millisekunder eller minuter och säkra strömtillförseln i nätet. Svenska kraftnät upphandlar stödtjänster för att upprätthålla balansen och driftsäkerheten i kraftsystemet. Läs mer om vilka krav som gäller för att få leverera stödtjänster till elnätet här https://www.svk.se/aktorsportalen/systemdrift-elmarknad/information-om-stodtjanster/

Energilagring i kombination med fordonsladdning

Skalbara lösningar för energilagring ger möjlighet att skapa rätt laddningskapacitet för elfordon baserat på dagens behov samtidigt som man gradvis kan öka laddnings- och batterikapacitet när behoven ökar.

Lastutjämning

Lagra energi när systembelastning och kostnaden är låg och sänk den genomsnittliga toppbelastningen över tid.

Topplastreduktion

Energitoppar som passerar gränsen för vad ni avtalat reduceras genom att ta energi från energilagringslösningen.

Energireserv

Energilagringslösningen fungerar som en back-up och möjliggör fortsatt drift i fall av kortvariga strömavbrott.

Designat och testat för det nordiska klimatet för maximal driftsäkerhet

 • Robust design med fokus på driftsäkerhet och kvalitét
 • Fabrikstestade produkter som säkerställer funktion innan det levereras till installationsplatsen.
 • Installation görs alltid av utbildad och certifierad personal.

Flexibla och skalbara konfigurationer för att möta nuvarande och framtida behov

 • Lösningen tar hänsyn till nuvarande behov samtidigt som det möjliggör framtida expansion och minskar kostnaderna för den initiala investeringen.
 • Stöder parallell installation för högre effektkrav.

Optimal systemsäkerhet för att minska risker och skydda tillgångar

 • Batterihanteringssystem (BMS) som övervakar på cell-, modul- och systemnivå.
 • Anti-fire propagation och auto-fire suppression system.
 • Varje skåp är utrustat med en VVS-enhet, samt temperatur-, rök- och översvämningssensorer.

Kvalitativa systemlösningar

Vi levererar systemkonfigurationer och lösningar med fokus på hög produktkvalitet helt anpassade efter eran verksamhet och behov. Ett komplett system för energilagring som är genomtänkt och anpassat för smidig installation och effektiv drift. Till det kommer en robust konstruktion för att klara en tuff utomhusmiljö.

Systemen är modulärt skalbara och kan förberedas för kommande behov.

Våra systemkonfigurationer startar på en kraftomvandlingskapacitet från 100kW upp till 10mW och har en lagringskapacitet inom samma spann. För lösningar utanför det angivna spannet kan ni inkomma med en förfrågan

Produktfilter

Med ett stort sortiment kan vi erbjuda flexibla lösningar.

Filters
Tillverkare
System kapacitet - Effekt
System kapacitet - lagring kWh

Huawei

LUNA2000-200KWH-2H1

Huawei

LUNA2000-161KWH-2H1

Huawei

LUNA2000-129KWH-2H1

Finansiering
Vi erbjuder trygg finansiering för dig som företag.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Vill du bli kontaktad? Klicka här.

Drift & Underhåll

För att undvika driftavbrott på laddstationer så är det viktigt att man utför regelbundet underhåll.

Fordonsladdning

Kompletta laddlösningar för tunga fordon, offentliga miljöer och företag.