fbpx

Energilagring är en viktig och spännande del av framtiden. Hur insatt är du?

Energilagringssystem som är färdiga att anslutas till elnätet, är en del av den spännande framtid vi är på väg emot. De fullt integrerade systemen går att kombineras med elfordonsladdare med tillhörande infrastruktur vilket gör att det blir en viktig del i utvecklingen mot fossilfritt, som nu går snabbare än någonsin. Energilagring ger möjlighet att skapa rätt laddningskapacitet för elfordon baserat på dagens behov, samtidigt som man gradvis har möjlighet att öka laddnings-och batterikapacitet när kraven ökar.

De optimerade systemen ger korta svarstider vid variationer i efterfrågan och tillgång, bidrar till att upprätthålla nätstabiliteten och säkerställer en tillförlitlig och högkvalitativ energiförsörjning inom en mängd olika användningsområden. 

Energilagringssystem höjer effektiviteten i elnätet på varje nivå.

-Ge smidig nätintegrering av förnybar energi genom att minska variabiliteten.

-Lagra genereringstoppar från förnybar energi så de kan användas under förbrukningstoppar

-Platta ut förbrukningstoppar och därigenom minska belastningen på nätanslutningen

-Ge stöd när belastningar ökar vid användning av elfordon

-Behålla balansen mellan produktion och förbrukning

Nyckelfärdiga energilagringssystem som kan anslutas direkt till elnätet är komplext. Vänd dig därför till proffs som endast samarbetar med de främsta tillverkarna av produkter inom energilagring och som alltid sätter säkerheten i fokus när dimensionering av batterisystemet för energilagring skall utföras.

Svensk Fordonsladdning AB är experter inom energilagringssystem och kan hjälpa till med skräddarsydda helhetslösningar och tar ansvar från projektering till markarbeten och driftsättning.

Sex punkter om energilagringssystem

Lastutjämning

Lastutjämning innebär normalt att energi lagras under perioder med låg systembelastning och tillförs under perioder med hög efterfrågan. Under perioder med hög förbrukning matas energi från energilagringslösningen, vilket minskar utnyttjandet av produktionsenheter med höga produktionskostnader. Med lastutjämning kan investeringar i nätuppgraderingar eller ny produktionskapacitet skjutas på framtiden.

Topplastreduktion

Topplastreduktion liknar lastutjämning men syftar i första hand till att minska förbrukningstoppar snarare än till att förbättra driftekonomin. Målet är att undvika installation av överföringskapacitet som säkerställer effekttillförseln vid förbrukningstoppar i nät med mycket varierande belastning. Energilagring ger snabb respons och utsläppsfri drift och är därmed en perfekt lösning för det här användningsområdet

Kapacitetsutjämning 

Den föränderliga, intermittenta effekten från ett kraftverk för förnybar energi, till exempel vind- eller solkraft, kan hållas på angiven nivå under en viss tid. Ett energilagringssystem jämnar ut produktionen och styr produktionsvariationen (MW/min) så att snabba spännings- och effektförändringar i elnätet elimineras.

Frekvensreglering

Produktionen av intermittent el från förnybara och andra källor i kombination med variabla laster resulterar i avvikelser från nätets märkfrekvens. Med energilagringssystem kan balansen mellan tillgång och efterfrågan återställas på ett smidigt sätt. Systemet laddas och laddas ur beroende på om nätfrekvensen ökar eller minskar, inom fastställda gränsvärden.

Elkvalitet

Efterfrågan på högkvalitativ el har ökat. Det i takt med den digitala ekonomin och en större användning av känslig elektronisk utrustning och microprocessbaserade styrenheter. Trots det har investeringarna i många elnät världen över inte hållit samma takt vilket har gjort dem ännu mer känsliga för störningar som spänningsfall och korta elavbrott. Energilagringssystem med korrekt och snabb respons förbättrar elkvaliteten och skyddar ledningar nedströms mot kortvariga driftpåverkande störningar i nätet.

Kontinuerlig elförsörjning

För att energilagringssystemet ska fungera som ett nätanslutet reservaggregat hålls det på en nivå som gör att det kan aktiveras direkt vid ett eventuellt avbrott i kraftgenerering eller -överföring. Beroende på tillämpning kan systemet svara inom millisekunder eller minuter och säkra strömtillförseln i nätet. Svenska kraftnät upphandlar stödtjänster för att upprätthålla balansen och driftsäkerheten i kraftsystemet.

Vill du veta mer om våra kompletta system, behöver utbildning eller guidning?

Vi står till ditt förfogande!

Läs mer om de system vi erbjuder här.

Varmt välkommen att kontakta våra experter direkt här.