fbpx

Energilager – viktig funktion för balansering av det svenska kraftnätet

Energilager – viktig funktion för balansering av det svenska kraftnätet

I en tid där pålitlig tillgång till el är avgörande för både industriell verksamhet och samhällsfunktioner, har energilager blivit en viktig funktion för att balansera det svenska kraftnätet. Vid situationer där nätägaren möjligen inte kan leverera den önskade kapaciteten utgör därför energilager en pålitlig lösning. Det skapar också en stabil grund för att stödja det övergripande kraftnätet, samtidigt som det genererar en passiv inkomstström till ägaren.

Ekonomiska möjligheter

Med ett energilager kan du stötta Svenska Kraftnät i deras uppdrag att upprätthålla en god balans i kraftnätet. Samtidigt kan korta elavbrott eller toppar överbryggas med hjälp av energilagret.

Enligt EU:s lagstiftning får Svenska Kraftnät inte äga energilager annat än i undantagsfall. Detsamma gäller även för Svenska Kraftnäts motsvarigheter i övriga EU-länder. Därför är det viktigt för Svenska Kraftnät att etablera samarbeten med externa ägare av energilager.

Som extern aktör kan du genom avtal med Svenska Kraftnät bli en del i att upprätthålla balans mellan produktion och förbrukning i det svenska elsystemet. Dessa aktörer spelar en viktig roll i den totala balanseringsprocessen av hela det svenska kraftnätet. 

En leverantör av stödtjänster till Svenska Kraftnät erhåller ekonomisk ersättning efter verifierad leverans av sina tjänster.

Stödtjänsterna balanserar nya behov

I takt med dagens utveckling blir teknik och utrustning allt mer känslig och beroende av ett stabilt kraftnät. Obalanser kan skada eller slå ut teknik. Parallellt förändras kraftsystemen vilket gör det komplicerat att balansera nätbelastningen. Stödtjänster så som energilager har därför en betydande roll i det framtida svenska kraftnätet.

Kontakta oss för mer information om energilagring:
https://www.svenskfordonsladdning.se/energilagring