fbpx

En stillastående laddstation skapar stora utmaningar och blir kostsamt. Hur driftsäkrar man på bästa sätt?

Antalet elfordon ökar lavinartat och utbyggnationen av laddinfrastrukturen sker inte i samma takt. Detta gör att trycket på de publika laddstationerna är högt. 

En stillastående laddstation skapar stora utmaningar och blir kostsamt. Detta ställer stora krav på att laddstationerna driftsäkras enligt de rutiner som tillverkarna rekommenderar. Med dagens olika typer av laddare finns stora möjligheter att felsöka och åtgärda driftstörningar på distans via fjärrsystem. För att undvika driftavbrott på laddstationer så är det viktigt att man regelbundet underhåller dessa enligt tillverkarnas rekommendationer. Att utföra förebyggande underhåll av snabbladdare blir mer och mer avgörande för livslängden på anläggningarna. Något som också visat sig förbättras avsevärt genom att utföra service på sin laddstation är driftsäkerheten. Det är också ett krav från många tillverkare för att upprätthålla eller förlänga garantin.

Några exempel på servicearbeten som skall utföras av certifierade servicetekniker löpande:

Alla servicearbeten skall utföras av certifierade servicetekniker. I Elsäkerhetslagen kan du läsa om vilka skyldigheter du som anläggningsinnehavare av en elanläggning har, läs mer här >> 

Upprätta Drift och Underhållsavtal med proffs.

Svensk Fordonsladdning AB är en av landets största leverantör av Drift & Underhållstjänster.

Vi erbjuder våra kunder olika typer av drift- och underhållsavtal beroende på utformning av anläggningen. Oavsett om det gäller AC eller DC laddare hjälper vi er med helheten. Vi sätter upp SLA (service level agreement) efter kundens önskemål. Antalet kunder som väljer att ansluta sig till våra drift & underhållstjänster ökar för varje dag som går. 

Se kartan till höger vilka kunder som redan valt att driftsäkra sina laddstationer, genom oss.

Några av de serviceavtal vi erbjuder:

Serviceavtal – Basic

 • Service enligt varje tillverkares serviceprogram
 • Analysering av eventuella felkoder
 • Mjukvaruuppdatering
 • Livscykelanalys
 • Åtgärdsplan
 • Förlängd garanti

Serviceavtal – Plus+

 • Inkl. Serviceavtal Basic
 • Beredskap med avtalad inställelsetid
 • Reservdelslager
 • Fjärrstyrning & övervakning
 • Termografering
 • Förlängd garanti

Vill du veta mer hur du driftsäkrar din anläggning på bästa sätt?

Varmt välkommen att kontakta oss.