fbpx

Elektrifieringstakten inom transportsektorn går i rekordfart.  

Trots rådande omvärldsläge och höga elpriser fortsätter elektrifieringstakten inom transportsektorn vara hög.

På lastbilssidan finns nu 11 236 lätta laddbara lastbilar och 169 laddbara tunga lastbilar. Motsvarande siffror var för ett år sedan 7 515 lätta och 63 tunga lastbilar. Den långsiktiga prognosen för laddbara lätta lastbilar visar på 80 % av nybilsförsäljningen 2030 och 100 % 2035.

Elektrifieringen av tunga lastbilar prognostiseras ske olika snabbt för olika typer av transporter – snabbast elektrifiering förväntas ske av lokala transporter där 90 % av nyförsäljningen av de tunga lastbilarna för dessa transporter kan vara laddbara år 2030.

Under september månad har vi dessutom kunnat läsa om hur både Volvo Lastvagnar och Scania kommunicerat att de satsar på helt elektrifierade produktutbud till år 2040.

Den snabba elektrifieringstakten ställer höga krav på att laddinfrastrukturen byggs ut. 

Statistiken visar nu att det finns 2 989 publika laddstationer med totalt 16 774 laddpunkter.

I somras fick Trafikverket och Energimyndigheten ett regeringsuppdrag att ta fram ett handlingsprogram för en snabb och effektiv utbyggnad av såväl publik som icke-publik laddinfrastruktur för lätta och tunga fordon.

Alla branscher och verksamheter kommer behöva förändra sina vanor för att klara klimatmålen. För att göra omställningen smidigt och minimera påverkan på befintliga verksamheter kan vi på Svensk Fordonsladdning AB erbjuda ett komplett sortiment av tjänster för laddning av tunga fordon. Oavsett placering eller geografi hjälper vi er med helheten så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Anläggningsmaskiner – Offentlig, depå samt portabel AC och DC laddning

Bussar – Offentlig, depå samt portabel AC och DC laddning

Lastbilar – Offentlig, depå samt portabel AC och DC laddning

Fartyg – Hamnladdning, AC och DC

Tunga lastbilar kräver intelligent laddningsinfrastruktur med hög effekt. Att migrera till en elfordonsflotta kan generera betydande driftsbesparingar genom att eliminera bränslekostnader och minska underhållskostnaderna för fordon, samtidigt som man säkerställer kontinuerlig tillgång till nollutsläppszoner i stadsområden.

Låga nivåer av CO2, partikelutsläpp och buller gör det möjligt att transportera gods i nollutsläppszoner och under tider då lastbilar med traditionella drivlinor normalt inte får användas. Dessa fördelar kan möjliggöra fler och snabbare leveranser under ett skift.

I kombination med avsaknaden av avgaser leder detta till bättre arbetsförhållanden för förarna och en lägre miljöpåverkan. De kan dessutom leverera varor till insidan av byggnader. De lägre vibrationsnivåerna och det snabbare accelerationssvaret gör dessutom körupplevelsen av eldrivna lastbilar mer positiv.

Svensk Fordonsladdning AB utför helheten från stödansökan, projektering, markarbeten till driftsättning, betallösningar och löpande underhåll av anläggningen. Bolaget är återförsäljare och certifierade leverantör av några av marknadens ledande tillverkare av snabbladdare och erbjuder kompletta helhetslösningar som inkluderar allt från förstudie och projektering till installation och underhåll. Mer information hittas här.