fbpx

Elektrifieringen har blivit en central pusselbit på vägen mot fossilfria tunga transporter.

I Sverige finns cirka 293st tunga lastbilar, 14 393 lätta lastbilar och 949st elbussar (statistik för mars 2023.) Lätta och tunga lastbilar står för cirka 30 % av de totala utsläppen från inrikes transporter. Nationellt förväntas transportarbete på väg öka med en årlig tillväxttakt på 1,65 % per år fram till 2040. Samtidigt ska Sverige i enlighet med de transportpolitiska målen reducera utsläppen från inrikes transporter med 70 % till år 2030 och 100 % till år 2045. För att klara denna omställning kommer det krävas en kombination av åtgärder och tekniker, dels för att skapa effektivare transporter, dels för att byta till förnybara bränslen och elektrifiering.

Elektrifieringen har blivit en central pusselbit på vägen mot fossilfria tunga transporter. Potentialen är stor, cirka 84 % av Sveriges idag 84 000 lastbilar kör lokalt och regionalt. Redan med dagens modellutbud av elektriska lastbilar är det möjligt att elektrifiera en stor del av dessa. För att realisera potentialen behöver laddinfrastrukturen byggas ut.

För att göra omställningen smidigt och minimera påverkan på befintliga verksamheter kan vi Svensk Fordonsladdning AB erbjuda ett komplett sortiment av tjänster för laddning av tunga fordon. Oavsett placering eller geografi hjälper vi er med helheten så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Vi kan hjälpa er med en helhetslösning inom:

Anläggningsmaskiner – Offentlig, depå samt portabel AC och DC laddning

Bussar – Offentlig, depå samt portabel AC och DC laddning

Lastbilar – Offentlig, depå samt portabel AC och DC laddning

Fartyg – Hamnladdning, AC och DC

Tunga lastbilar kräver intelligent laddningsinfrastruktur med hög effekt. Att migrera till en elfordonsflotta kan generera betydande driftsbesparingar genom att eliminera bränslekostnader och minska underhållskostnaderna för fordon, samtidigt som man säkerställer kontinuerlig tillgång till nollutsläppszoner i stadsområden.

Låga nivåer av CO2, partikelutsläpp och buller gör det möjligt att transportera gods i nollutsläppszoner och under tider då lastbilar med traditionella drivlinor normalt inte får användas. Dessa fördelar kan möjliggöra fler och snabbare leveranser under ett skift.

I kombination med avsaknaden av avgaser leder detta till bättre arbetsförhållanden för förarna och en lägre miljöpåverkan. De kan dessutom leverera varor till insidan av byggnader. De lägre vibrationsnivåerna och det snabbare accelerationssvaret gör dessutom körupplevelsen av eldrivna lastbilar mer positiv.

Svensk Fordonsladdning AB utför helheten från stödansökan, projektering, markarbeten till driftsättning, betallösningar och löpande underhåll av anläggningen. Bolaget är återförsäljare och certifierade leverantör av några av marknadens ledande tillverkare av snabbladdare och erbjuder kompletta helhetslösningar som inkluderar allt från förstudie och projektering till installation och underhåll. 

Varmt välkommen att kontakta oss, här.  

Källor: elbilsstatistik.se & Power Circle

Bild: Scania.se